◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Справозданя трех послів соймових. Більшу посїлість округа самбірского заступають в соймі три посли: Нєзабитовскій, Райскій і д-р Скалковскій. Оногди складали они разом справозданя перед своїми виборцями, а деякі замітнїйші моменти з тих справоздань годить ся зазначити. П. Нєзабитовскій, молоденькій віком і лїтами публичної служби посол, не много говорив о своїй дїяльности, а лиш при квестії дороговій висказав свої погляди на сю справу. П. Нєзабитовскій є противний радикальній змінї закона дорогового, а бажав би лиш, щоби видїли повітові мали право увільнити убогих селян від шарварку, щоби обшари двірскі платили ино 5% на цїли дорогові, та щоби знесено т. зв. заряди дорогові а всї чинности их перенесено на видїли повітові. З тих поглядів бачимо, що як зачнуть наші посли соймові в такій спосіб реформувати закон дороговий, то хлопам не буде з того хісна. — Другій посол п. Райскій, котрий попав ся якимсь чином в клюб демократичний, пояснив виборцям, як то виглядає і на чім опирає ся соймова орґанізація клюбова. Ми три посли з одного округа виборчого — говорив п. Райскій — а належимо до трех різних клюбів: п. Нєзабитовскій до клюбу автономістів, п. Скалковскій до клюбу рільничого, а я до демократів. Видавало би ся се дивоглядним, коли би справдї соймова орґанізація клюбова мала глубші основи. Так не єсть, бо між тими трема клюбами нема дуже значних різниць в поглядах. Рівнож і цїли тих клюбів однакові, ті самі, які мали доси всї поколїня польскі по розборі Польщі. Різницї суть в теоріях, способах і средствах, якими хотять досягнути сеї цїли, а именно чи ити спішнїйше чи звільна. Автономісти дораджують повільне поступованє, а демократи суть більше палкі, але мимо того они пильно розслїджують кождий проєкт, які в практицх видасть результати та чи може для загально narodow-их потреб і аспірацій не буде шкідний. У всїх трех клюбах стоїть загальна справа narodowa на першім місци і нїхто не зробить нїчого такого, що могло би пошкодити тій справі. — Третій посол д-р Скалковскій обговорив справу руху людового. Вибір послів-селян треба уважати знаменем невдоволеня люду сїльского і наслїдком внїшної аґітації, — тож після гадки сего посла, треба доконче зробити щось для люду, именно облекшати тягари публичні. — Виборцї дали вотум довіря всїм трем послам.

 

Дванацять стіпендій і стіпендійних запомог має роздати ще на сей рік шкільний институт "Народного Дому" у Львові для учеників середних і висших шкіл. Конкурси на ті стіпендії мають бути небавом оголошені.

 

Тверді сецесіоністи з тов. "Рускої Бесїди" в Перемишли заснували своє окреме общество "Союз", а дня 2 н. ст. жовтня відбуло ся отворенє льокалю і перші загальні збори. По водосвятю, довершенім о. крил. Мир. Подолиньским, відбули ся збори з вступною промовою о. Юст. Желехівского. До видїлу війшли: о. Желехівскій предсїдатель, д-р Вас. Кебузиньскій заступник предсїдателя, Ал. Лисяк секретар, Сев. Черлюнчакевич господар, д-р Ал. Цїханьскій касієр і д-р Лук. Литиньскій контрольор, та заступники видїлових: о. Макс. Копко і Игн. Подлускій.

 

Цїсар кумом. На просьбу ґр. Андрія Потоцкого цїсар згодив ся бути кумом єго доньки. При хрестї заступав цїсаря намістник кн. Санґушко, а хрестив краківскій епископ Пузина. Дитина дістала лиш одинацять имен, а з тих перше Марія.

 

Россійскій дезертир. Краківска поліція притримала россійского дезертира Игоря Шиповалова родом з Хоменки в ґубернії харківскій. Він належав до пограничної сторожи на стації Баранї і з-відтам утїк полишивши збрую. За причину утечі подає Шиповалов голод, знущанє наставників і невиплачуванє плати.

 

Дрібні вісти. Дня 26 вересня два селяне з Ромашівки [пов. чортківского] 20-лїтний Василь Сомирера і єго 18-лїтний брат забили колами селянина з того села Гринька Слободу з якоїсь зовсїм малої причини; обох злочинцїв жандармерія увязнила. — Бережаньска рада міска надала уступаючому бурмістрови Іос. Ґертлєрови почетне горожаньство, а 12-ого вересня вибрала одноголосно бурмістром Бережан Едмунда Гіольского.

 

Дѣло

06.10.1896

До теми