◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Роботи коло другої городскої церкви у Львові поступають на перед. Тепер роблять камінярі над будовою бань на обох ризницях. Мулярскі роботи коло банї над полудневою ризницею вже майже покінчені. Проф. Марконі виготовляє дальші статуї св. апостолів, що стануть в головній банї; кілька статуй вже уставлено, а всїх стане 12, кожда близько два метри висока В вересни с. р. будуть вставляні крашені вікна. До сего часу видано вже на будову церкви на 142.000 зр.; а викінченє робіт, як дзвони, поміст, иконостас, мальованє, внутрішне уладженє і т. и. вимагає ще великого вкладу.

 

Вибір бурмістра м. Львова. Вчера вечером зібрали ся радні вдруге, щоби вибрати бурмістра. Бувшій бурмістр Мохнацкій заявив, що не кандидує, і просив, щоби не голосовано на него. Д-р Пєнтак зазначив, що нїколи не старав cя о те, щоби зістати бурмістром, а навіть уникав всего, що би могло викликати таке підозріванє. Але коли при попереднім виборі упало на него 49 голосів, то він уважає вибір за доконаний і важний, а поновний вибір за незаконний і неважний. Тепер повинні би єго запитати ся, чи він принимає той вибір чи нї. При тім мав би право обставати і певно остояв би ся. Але з одної сторони не приняв би вибору, доконаного так малою більшості голосувавших радних, а навіть меншостію всеї ради; з другої сторони не хоче спиняти своїм протестом уконституованя ради: длятого зрікає ся доконаного вже на попереднім засїданю вибору. При поновнім голосованю на 95 зібраних і голосуючих радних дістав д-ръ Малаховскій 51 голосів, д-ръ Пєнтак 24 гол., д-р Стройновскій 12 гол., Мохнацкій 1 голос, а 7 карток було чистих. Отже вибрано бурмістром д-ра Малаховского, і він заявив, що вибір принимає.

 

В Долинї застрілено скритоубійчо властителя більшої посїлости Михайла Коладзина дня 29. червня коло 10 години вечером, коли лягав спати. Убійника ще не викрито, а здогадують ся, що причиною убійства була ненависть родинна.

 

Дирекція зелїзниць державних в Станиславові заключила контракт з фірмою Сіменс і Гальске о освітленє двірця зелїзничого світлом елєктричним. Контракт заключено на 40 лїт.

 

Господарка громадска. В станиславівскім судї окружнім відбула ся дня 3 с. м. поновна розправа карна против бувшого начальника громади Завалова, Вільгельма Ліберсбаха о провину зъ §.101 з. к., бо він принимав дарунки в урядованю. При першій розправі увільнено Лібарсбаха, однак найвисшій трибунал знїс той вирок і поручив розписати нову розправу. Ліберсбаха обжаловано, що виставив свідоцтво убожества Петрови Федюшкови, приналежному до войнилівскої громади, щоби увільнити єго від плаченя коштів лїченя в шпитали калускім в сумі 101 зр. 10 кр., і за се взяв гроші. По переведеній розправі, засуджено начальника громади завалівскої на два місяцї арешту.

 

Дѣло

08.07.1896

До теми