◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Відень 2 марта. Доносять з Будапешту. Внесенє австрійскої депутації квотової ще не надійшло; угорска депутація на жаданє австрійскої не згодить ся; уважають за річ имовірну, що з кінцем сего року наступить виповідженє митового і торговельного союза.

 

Рим 2. марта. З Масави доносять, що полковника Ґаліяна розстріляно на приказ Менеліка. Менелік має жадати по 2000 талярів Марії Терезії окупу за кождого полоненого; разом винесло би те около 14 міліонів талярів. Дервіші підступають під Касалю.

 

Царгород 2. марта. Султан принимав вчера кн. Фердинанда; авдієнція тревала дві години.

 

Дѣло

02.04.1896

До теми