Розвязали громадську раду.

Громадська рада в Якимові, пов. Камінка Струмилова, ухвалила дня 19. VI. відомі ширшому загалові протестаційні резолюції. На місці зявився зараз інспектор Повітового Виділу та намовляв раду уневажнити свою попепередню ухвалу. Одначе рада не пішла на ніякі уступки. Тоді на спеціяльно скликаному засіданні Повітового Виділу на внесення старости Фрончковського рішено розвязати «непокірну громадську раду в Якимові».
Рівночасно староста заборонив солтисам піддавати під голосування подібні резолюції, а в останньому часі заборонив навіть скликувати засідання громадських рад без окремої згоди війта даної ґміни.
У справі розвязання громадської ради вніс пос. В.Кузьмович інтерпеляцію в соймі 17. ц. м.

20.07.1938

До теми