◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Месть за вибори. З Горлицкого одержали ми вісти, що там по тяжко перефорсованім виборі на посла урядового кандидата ґр. Адама Скшиньского [против Волод. Плоцкого] ситуація з причини розяреня горлицкого міщаньства і селяньства стала дуже грізною. Маршалка повітового і пароха горлицкого, коли повертали з обіду від ґр. Скшиньского, повитано камінєм. Одного низшого урядника побито, а одного аґітатора жида убито на смерть. Політичні урядники не мають відваги вечером за поріг свій вийти... Що вісти наші правдиві, се показує ся з дописи висланої сими днями з Горлиць до краківскої Now-ої Reform-и. Дописуватель пише:

"З причини остатних виборів до сойму віддїл карний тутешного суду має богато занятя. На другій день по виборі знайдено одного жида, котрий в аґітації брав чинну участь, утопленого в ріцї. Жандармерія внесла донесенє о заговір на житє старости Ґубатти і приарештувала шевского челядника Сарну, однак по переведеню доходженя єго засуджено лише за піяньство. Справа о побитє податкового адюната Засадніого єсть в тоцї; розправа визначена на 5-ого с. м. не могла бути скінчена, бо Засадні в кілька днїв по прикрій своїй пригодї виїхав з Горлиць з цїлою родиною. Незабавом має відбути ся розправа против концепіста п. Пясецкого о обиду бурмістра Бєхоньского і против Пєкосиньского о обиду асесора д-ра Радомиского — всьо з нагоди виборів." Отже фактом єсть, що огірченє за вибір посла в Горлицях довело аж до мести, котра проявила ся в двох таких поважних пригодах, як відобранє житя одному аґітаторови за урядовим кандидатом і побитє одного урядника. Факт говорить сам собою — а хто би уважав за потрібне витягати з того для себе науку, няй єї сам витягне.

 

Д-р Євгеній Олесницкій просить нас занотували що він зовсїм не кандидує до ради державної в окрузї Бучач-Чортків.

 

В Яблонові на Поділю коло Копичинець жиє дуже славна ворожка-селянка, до котрої їздять люде наші від Чорткова, Теребовлї, Скалата і т. д., а навіть до себе єї спроваджують. Ще дивнїйше, що вже й жиди до неї їздять, хоч мають під боком чудотворних рабінів.

 

Костел Єзуїтів в Станиславові посвящений при удїлї духовеньства обох обрядів д. 6. с. м. Акту посвященя доконав місцевий приходник кс. інфулат Кершка, першу службу божу правив провінціял єзуїтів кс. Щепковскій, а проповідь виголосив кс. Заленскій. Костел, збудований в несповна півтора року в стилю ренесансовім, має 32 метрів вздовж і 14 м. вширш, а помістити може 1500 люда. При костелї стоїть монастирскій дім на два поверхи. Давний костел єзуїцкій, збудований гетьманом кор. Іос. Потоцким в лїтах 1722–1725, знїс цїсар Іосиф II. в р. 1773: а тепер є рускою катедрою. По 122 роках усадовились єзуїти знову в Станиславові ad maiorem Dеі gloriam; чи і для більшого добра Руси?...

 

З університетів. При вчерашнім отвореню року шкільного в університетї львівскім здавав ректор д-р Бальцер також справу из стану університету в попереднім роцї. Отож число слухачів на видїлї богословскім, правничім і фільософічнім виносило 1371, а на видїлї лїкарскім 84. В прирівнаню до числа позаторічного, піднесла ся фреквенція загалом о 200 слухачів. В Кракові отворено рік шкільний д. 9 с. м. З промови проректора д-ра Бровича винимаємо отсі числа: Професорів і доцентів було в р. шк. 1895/97 а разом з асистентами і учителями 141. З того числа умерли проф. Мар. Баранецкій, Лук. Ридель і Іос. Еттінґер. Число слухателїв на всїх видїлах виносило в півроку зимовім 1304, в лїтнім 1230. З них побирало стіпендії в півроку зимовім 158 в загальній сумі 16.600 зр., в півроку лїтнім 186 в загальній сумі 19.000. Промодій було 182; з них випало на видїл богословскій 1, на правничій 49, лїкарсній 81, фільософічний 1. — Стан бібліотеки з кінцем грудня 1894 р. був такій: 224.744 дїл в 300.029 томах, 1.731 атлясів і мап, 7.730 образів, 3.322 нот, 5.321 рукописей в 6.745 томах, 9.483 монет і медалїв, 267 грамот. По справозданю проректора забрав голос ректор д-р Стан. Смолька і по привітній промові виголосив відчит про "Унію городельску".

 

Холєра. В Стоянові повіта каменецкого занедужала дня 9 с. м. одна особа, одна умерла, одна остає в лїченю. В Бишеві повіта сокальского занедужала одна особа. В Ивачеві пільнім пов. тернопільского умерла д. 6 с. м. одна особа, у котрої опісля провірено холєру азійску. В Острові того самого повіту остає одна особа в лїченю. В повітї теребовельскім занедужало і умерло по одній особі в Янові і в Різдвянах. В Струсові занедужали дві особи, одна умерла, дві остають в лїченю. В Варваринцях занедужала одна особа, остають в лїченю дві.

 

Збір соціялістичний відбув ся минулої недїлї в Коломиї в міскім парку при великім здвизї жидів і робіників. [В комітетї збору був також д-р Северин Данилович.] На порядку дневнім стояла між иншими справа загального голосованя.

 

Дрібні вісти. Дня 27 с. м. відбуде ся в Криници (стація зелїзницї Пісочна) вінчанє окінченого богослова п. Петра Луцкого з панною Сьокалівною, донькою місцевого приходника.

 

Дѣло

11.10.1895

До теми