◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Именованя в гp.-кат. капітулї у Львові. Канцлєр капітули і ректор семинарії духовної о. Лев Туркевич именований деканом, крилошанин капітули о. Александер Бачиньскій именований канцлєром а префект семинарії духовної у Львові о. Иван Чапельскій именований крилошанином ґреміяльним капітули у Львові. — Крилошанин ґреміяльний капітули львівскої о. Теодор Пюрко именований парохом архикатедральним св. Георгія у Львові.

 

Наш земляк, др Борисикевич, окуліст з Ґрацу, перебуває часово в переїздї у Львові у свого бувшого ученика а пізнїйшого асистента д-ра Теодора Балабана.

 

Нещастні пригоди і убійства. В Добрачинї повіта сокальского управитель посїлостей Соловій стріляючи в поли до птиць убив несподївано селянина, котрий віз на возї горох. Селянин полишив жінку і дїти, котрих судьбою як також устроєнєм похорону убитого заняв ся сам управитель. В селї Потуриця сего самого повіта убили дня 18-ого серпня жиди-корчмарі селянина. Убитий був великим піяком. Против убійників заряджено слїдство.

 

Холєра в Галичинї. Після Gazet-и Lwowsk-ої захорували в Тернополи дня 10-ого вересня дві особи, виздоровіли дві особи, померла одна а позістає в лїченю шість осіб. — В Березовици повіта тернопільского позістає в лїченю одна особа.

 

Дрібні вісти. Намістник ґр. Каз. Бадені виїхав оногди до Відня. — Маршалок краєвий кн. Евст. Сангушко перебуває у Відни. — Розпорядженєм міністерства війни зачислено міста: Городенку і Снятин до 7-ої кляси а Надвірну до 8-ої кляси войскової тарифи чиншової.

 

Дѣло

12.09.1895

До теми