Призив молоді до школи фабрично-заводського навчання.

 

В нашому місті Бориславі є школа ФЗН, що нараховує в своєму складі 90 чоловік молоді, юнаків і дівчат, які по закінченню навчання будуть направлені на виробництво для самостійної роботи.

 

З 25 вересня по 1 жовтня 1945 р. школа ФЗН проводить другий набір міської та сільської молоді для навчання. В новому наборі до школи ФЗН буде прийнято 300 чоловік юнаків та дівчат, які будуть обучені за професією, яку потребує промисловість нашого міста (нафтова, газова, озокеритна). Учні школи ФЗН в системі державних трудових резервів забезпечуються безкоштовним навчанням, харчуванням, одягом, взуттям, культурним обслуговуванням та приміщенням для приїзжих.

 

Система навчання молоді в школах фабрично-заводського навчання цілком себе виправдала, давши країні велику кількість висококваліфікованих робітників для промисловості та соціалістичного будівництва Радянського Союзу. Молодь закінчивши навчання в школах ФЗН, стала керівниками і активними учасниками в створенні комсомольсько-молодіжних і фронтових бригад. Сотні колишніх учнів школи ФЗН за стахановську працю та раціоналізаторські винахідництва нагороджені орденами та медалями Радянського Союзу.

 

В умовах м. Борислава новий прийом молоді в школи ФЗН набирає величезного значення. Виробництво з кожним днем збільшується, технічно оснащується, процес виробництва удосконалюється, промисловість все більше потребує висококваліфікованих робітників.

 

Завдання господарських, громадських організацій, а в першу чергу Виконкому міськради депутатів трудящих, міськкому комсомолу і обкому профспілки нафтовиків та керівників школи ФЗН полягає в тому, щоб повністю в накреслений термін провести набір молоді. Необхідно провести серед населення міста і сіл широку роз'яснюючу роботу, повністю підготовити школу до прийому молоді, провести ремонт гуртожитків, їдальні, учбових приміщень, та забезпечити всім необхідним для створення нормальних учбово-виробничих та культурнопобутових умов.

 

Вирішальну роль в створенні нормальних умов навчання і побуту повинні відіграти господарчі керівники та в першу чергу керівники об'єднання "Укрнафта", пам'ятаючи, що поповненням високо-кваліфікованими робітниками виробництва є школи ФЗН.

 

Дудніков, секретар МК КП(б)У.

 

Нафтовик Борислава

02.09.1945

До теми