Агітаційно-масова робота на ІV промислі.

У відповідь на блискучі небачені в історії подвиги наших славних воїнів, здобуття перемоги над гітлерівською Німеччиною і в війні на Далекому Сході, робітники і інженерно-технічні працівники IV нафтопромислу відповідають новими трудовими подвигами в ім'я дальшого зміцнення воєнно-економічної могутності нашої Батьківщини, в ім'я встановлення міцного і тривалого всесвітнього миру.

 

Яскравим прикладом цього являється успішне виконання державних планів по видобутку нафти і газу та по зниженню собівартості продукції. За півріччя колектив промислу дав зверх плану 700 тонн нафти понад план, за 20 днів серпня виконав план на 101,4 проц.

 

Могутнім знаряддям в мобілізації колективу промислу на виконання державних планів є масово-політична робота. Всі види більшовицької агітації застосовуються для того, щоб спрямувати колектив на успішне виконання виробничих завдань. Застосовуються самі різноманітні форми масово-політичної роботи серед робітників: проводяться бесіди на політичні теми, роз'ясняються важливіші рішення партії і уряду, агітатори читають газети, по бригадах регулярно випускаються стінні газети. Серед колективу промислу в серпні місяці проведено 252 читки газет і бесід на різні теми. Пророблені матеріали Берлінської конференції, про включення Радянського Союзу в війну з Японією, капітуляція Японії, Наказ Верховного Головнокомандуючого і інші.

 

Агітатори т.т. Пільків — технік по газу, Шевчук — пом. майстра по видобутку нафти, Іванчук-котельщик, Турен-токар, користуються великою популярністю серед робітників, вони щоденно читають газети, журнали. Але вони не тільки агітаційною роботою запалюють робітників на досягнення нових успіхів в роботі, а й своїм виробничим прикладом показують гарні зразки в виконанні виробничих завдань.

 

Щоб підвищити ідейно-політичний рівень молоді, в нас організований гурток по вивченню книги товариша Сталіна про Велику Вітчизняну війну Радянського Союзу, який нараховує 20 чоловік та гурток по вивченню короткого курсу історії ВКП(б), в якому навчається 32 чолов. комсомольців, молоді та активу.

 

Враховуючи всі ці заходи політ-виховної роботи, як знаряддя в мобілізації робітників на виконання нових державних планів, збільшимо видобуток нафти і газу для відродження народного господарства, для зміцнення воєнно-економічної могутності нашої країни.

 

Щербина, парторг ЦК ВКП(б) IV пром.

 

Нафтовик Борислава

01.09.1945

До теми