Ірина Гах

  Див. «Великий дар Митрополита (V)»    
30.05.14 | Львів |
  Закінчення. Попередній текст – у частині IV.     «Розбудовуючи українську культуру, що скріплює свідомість і почуття національної гідності й вартості, Митрополит ставить граніт під українське національно-суспільне життя. Національна культура, сперта одночасно на християнських засадах, вкорінила в членів народу почуття любови ближнього та почуття обов`язку посвячувати себе з любови для добра загалу, для нації, складаючи й власне життя для її оборони».
20.01.14 | Львів |
  Ювілейні святкування 1935 року. Продовження, попередній текст – у частині III.     
13.12.13 | Львів |
Сторінки історії Національного музею у Львові. Продовження, попередній текст -- див. частину II.  
10.10.13 | Львів |
Сторінки історії Національного музею у Львові. Продовження (початок – у частині I).   
18.07.13 | Львів |
13 грудня 2013 року Національний музей у Львові відзначатиме знакову подію своєї історії — 100-річчя урочистого акту, яким митрополит Андрей Шептицький передав свою приватну фундацію «Церковний музей» в дар українському народові. Цій даті присвячений цикл публікацій з історії Національного музею кандидата мистецтвознавства Ірини Гах.   «Національна інституція, оперта о церковну організацію може мати запевнений свій національний характер тілько там, де існує національна церков, перенята і національними ідеями».
19.06.13 | Львів |