Д-р Корнило Чайковскій

[Шкільництво в Турчаньскім. — Давна адміністрація в пoвітї. — Екзаміновані ковачі коней.]
18.09.94 | | в 1893-у
Перестрій товариства имени Шевченка в товариство наукове єсть одною з найважнїйших подїй в роцї 1893 на галицкій Руси. Наші учені писали до тепер свої дїла по найбільшій части в чужих язиках, бо не було руского наукового орґану, де би могли поміщати свої твори, а власним накладом було знов за тяжко видавати річи наукові.
21.08.93 | | в 1893-у
З початком нового року шкільного дійде число учеників, виховуваних в наших бурсах до 300. Число се дуже поважне і длятого треба би обдумати средства, котрі би забезпечили як найлїпше вихованє нашої молодежи.
10.08.93 | | в 1893-у