◦ ◦ ◦ ◦

 

 

Пожежа Мінська.

В понеділок перед полуднем впала жертвою пожежі ціла ділянка Мінська. Причина пожежі невідома. Льокалізація огню трівала три години. Згоріло 40 забудувань з масою движимостий, яких вартість ще не обчислено. Жертвою пожежі впала частина міста заселена дрібними крамарами і робітниками.

 

Моравській "Морґенцайтунґ" привернено дебіт.

Редакція дневника "Morgenzeitung", що виходить в Моравській Остраві, звернулася до М.S.Z. в заявою, що відібрання її дебіту в Польщі кладе на карб тільки редакційного непорозуміння і стверджує, що тенденція часопису не є зівсім протипольська, що на будуче редакція зобовязується інформувати в польських справах згідно з істотним станом річи і уміщувати жерельні політично-екомічні вістки про Польщу.

 

Обмеження приїзду до Швайцарії знесене.

Швайцарська Союзна Рада зарядила далеко йдучі удогіднення в справі побуту чужинців у Швайцарії. Також цлова контроля на границі буде дуже упрощена, при чому граничні належитости будуть внесені. Внутрішна контроля буде зредукована до одноразового голошенняся безпосередно по приїзді. Знесено також обовязок вимельдуванняся. Усі ті постанови входять в життя з днем 15. ц. м.

 

"L'Humanite" про Р.Р.S.

Центральний орґан француських соціялістів "L' Humanitе" виступає у своїй передовиці з дня 6. ц. м. дуже гостро проти політики послів Дашиньского і цілої партії ППС. Їм закидують співпрацю з польською буржуазією, винуватять у продовженню війни, не виправдують відношення ППС. до львівських подій 1918 р.

Поїздку Лібермана до Західної Европи "L' Humanitе" називає трійним ґазом. Старання Дашиньского, щоби француські і анґлійські соціялісти посередничили у Лєніна і Троцького при заключенню мира з Польщею, "L' Humanitе" називає перфідією. Взагалі відношення француських соціялістів до ППС. вловні неґативне.

 

Нова кріза в Німеччині.

В поважних берлінських кругах сподіються нової політичної а навіть кабінетної крізи, що може наступити по повороті німецьких делєґатів зі Спа, бо захованняся конференції розчарувало широкі політичні круги в Берліні.

З Монахова доносять, що баварське правительство в супереч постановам конференції в Спа, не хоче розброїти сторожі мешканців і сторожі безпеченства.

 

Загальна мобілізація в Румунії.

Після донесень з Льондону, румунське правительство зарядило загальну мобілізацію в звязи з подіями на польському фронті.

 

Ліґа Народів збереться в падолисті.

Рада Ліґи Народів запропонувала скликання засідання Ліґи Народів на падолист. Вільсон мав згодитися на цю пропозицію.

 

Чехи а большевики.

Чехи порішили спинити в цілости перевіз товарів а головно амуніції до Польщі.

 

Совітське мирове предложення для Румунії.

Будапешт. Урядово доносять, що міністер закордонних справ Таке-Йонеску відчитав на засіданню ради міністрів нову телєґраму совітського уряду, в котрій воно знова пропонує Румунії мир а заразом заявляє готовість навязання переговорів у справі полонених.

 

Фош до Поляків.

Варшава. "Курєр Поранни" містить інтервю свого кореспондента з марш. Фошем цего змісту: "Прошу радити свому народови, щоби лучився і більше єднався. Не можу вам робити формальних обітниць іменем цілої антанти, поможеться вам і йдеться разом з вами і ви повинні йти разом з антантою. Ви бачили гірше від цего, що нині діється. Ділайте лише дальше. Побідите, щоби лишень увесь нарід забрався до цего. Майте надію, побідитись спільно".

 

Перше засідання Ліґи Народів.

Відень. Радіо. З Вашінґтону доносять, що запрошення на перше засідання Ліґи Народів визначене на день 15. падолиста ц. р. вийшло від президента Вільсона. Відповіди на це запрошення не наспіли, але вже тепер певне, що Зєдинені Держави не візьмуть участи в цім засіданню, бо ще не ратифікували версальського договору.

 

Конференція в Спа.

Горсі. (Радіо) Конференція в Спа займалася вчера справою відшкодування і відбудови знищених земель. Німці старалися доказати, що основою всяких платничих норм повинні бути сила і платнича спромога Німеччини та, то спеціяльна комісія повинна унормувати не лишень мінімум, але також і максимум поодиноких рат. В цій справі порозумілися знова німецькі делєґати з антантськими. Оконечно рішено предложити німецькі пропозиції спеціяльній індемнізаційній комісії, зложених з німецьких і коаліційних фаховців та зажадати від цеї комісії реферату.

Горсі. Радіо. На конференції в Спа постановлено радити ще до вівтірка або найдальше до пятниці. В звязи з цим рішенням Мільран відложив свій виїзд до Парижа.

Ліон. Радіо. По донесенням Аґ. Аваса в понеділок не відбулося в Спа плєнарне засідання, зате о год. 3.30 пoпoлудни відбулася коротка конференція між чотирма шефами делєґації союзників з одної і канцлєром Ференбахом і д-ром Сімонсом з другої сторони.

 

Анґлія продає Німеччині кораблі.

Науен. Радіо. Гамбурське товариство Атлянтійської мореплавби доносить, що анґлійський уряд задумує більшу часть німецьких кораблів, які одержало титулом відшкодовання за кораблі затоплені в Скала Фльов, продати німецькому урядови. Пропозиція ця вийшла зі сторони Анґлії.

 

Ґданьск-Канада.

Ґданьск. З днем 13. ц. м. розпочалася правильна пасажирська корабельна комунікація між Ґданьском і Канадою. Що тижня відходитиме з Ґданьска пасажирський корабель.

 

Громадська думка

15.07.1920

До теми