◦ ◦ ◦ ◦

 

 

Відпоручниии Самаританської Секції У.Г.К. у Львові виїжджають дня 10. липня, до табору полонених в Тухолі. До суботи, дня 10. липня год. 12. в полудне можна складати посилки для полонених в Самаританській Секції У.Г.К. Львів, вул. Бляхарська 11. І. п.

 

Конфіскати. Прокураторія сконфіскувала 156. ч. "Громадської Думки" за вступну статтю п. з. "На скорбну нуту" і останнє 157. ч. за вступну статтю п. з. "Наша справа в міжнародній політиці й найблищі завдання уряду" і першу новинку.

 

М.З.О. урядує. На мурах міста появився приказ команди міської горожанської сторожі (М.З.О.), взиваючий усіх членів явитися у "дуже важній справі" на збори д. 7. ц. м. о год. 7. вечером. Ці "дуже важні справи", — це мабуть нові виступи М.З.О.

 

Також заохота. П.А.Т. доносить, що польський сойм має ухвалити закон, на основі якого усі мешканці плєбісцитових областей, а саме надвислянських повітів, Вармії, Мазурів, Спиша і Орави мають бути вільні від служби в польській армії на протязі 8 літ. В польськім соймі внесено проєкт закону про автономію Шлеська, запропонований послом Бузеком. На основі цього проєкту ті части Польщі, які припадають Польщі мають одержати цілковиту самостійність і самі рішатимуть про всі господарські справи.

 

Обмеження залізничого руху. З днем 6. ц. м. дирекція державних залізниць вдержала до відклику рух особових поїздів ч. 1211 і 1216 на лінії Загірє Стрий, а на лінії Перемишль Хирів особові поїзди ч. 2011, 2014, 2015 і 2016.

 

Хліб у Львові. На хлібові картки ч. 4. буде продаватися хліб з білої муки о вазі 800 ґр. в ціні 10 марок. По відбір асиґнат мають зголоситися купці дня 6. липня, а консуми в середу 7. ц. м.

 

Кельнери побідили. Страйк кельнерів, про який ми доносили покінчився побідою страйкуючих, яким працьодавці признали всі домагання.

 

Громадська думка

 

08.07.1920

До теми