Кілько єсть рускої интеліґенції на Буковинї

— обчислила "Буковина" ось-як:

 

"Руска праса і поодинокі наші люде безперестанно накликують загал користати з основних державних законів і вводити по змозї рускій урядовий язик в уживанє. І, справдї, робили ся і роблять ся заходи в сїм напрямі також і на нашій Буковинї. Та тілько справа якось кепско поступає; бюрократія як була так і єсть всїм иншим тілько не рускою. Руска мова не виборола собі ще нїгде права горожаньства, лишень хиба по почтових урядах тай то лиш по селах. В Чернівцях по инших урядах вас готові висміяти за руске поданє. Де-ж тому причина? Відповідь не трудна. У нас нема руских урядників!

 

Слїдуючі цифри говорять за себе: они показують всю нашу неміч в краєвій адміністрації. На Буковинї єсть [після обчисленя з кінця 1894-ого року]:

124 політичних урядників, з того Русинів єсть лише 6;

180 судових урядників, Русинів 26;

13 нотарів, Русинів 3;

200 урядників скарбових і в дирекції дібр реліґійного фонду, Русинів 5;

230 почтових урядників, Русинів [по містах] 13, [на селї мабуть нї одного почтмайстра Русина нема];

70 адвокатів, Русин один;

130 учителїв середних шкіл, Русинів 14;

51 університетских професорів і урядників, Русинів 3, [2 професори, 1 урядник].

В черновецкім маґістратї 48 урядників, Русинів 6.

 

Сі числа значать що [винявши народних учителїв та і духовних] в урядовім світї єсть 7.4% Русинів aбo на 1037 урядників 77 наших земляків! Решта урядників в більшости навіть і не знає по руски читати [що найменче не здавала испитів з рускої мови.] Аби таку масу наклонити до наука нашої мови, треба великої упертости зі сторони руского загалу.

 

Що-до народних учителїв, то тут справа стоїть незрівнано лучше. Чисто-руских шкіл і так званих мішаних єсть 152 [по части більше клясових.] Не помилимо ся, коли установимо число руских народних учителїв цифрою 200. Духовних єсть, як знаємо, з пів-сотки, стілько і дяків. Разом взявши руских людей, здібних до ширеня мисли про народну спільність, про рускій патріотизм, єсть на Буковинї около 400, то-б то на 675 голов один чоловік. Але кілько из сих чотирох соток єсть прихильниками народної справи?...

 

Але не треба забувати, що ми вже маємо освічених селян. Судячи після того, що можна було довідати ся з часописей, з виборів і инших осередків народного житя, можна сяк-так певно сказати, що у нас єсть лиш 40 до 50 свідомих в певнім значіню слова патріотів мужиків, дарма що всїх, тілько на жаль несвідомих селян єсть у нас 270.000 душ!"

 

Дѣло

 

24.05.1895

До теми