◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

В справі українських залізничників була в четвер 19. лютого у делєґата варшавського міністерства депутація наших залізничників. Звіт з цеї авдієнції помістимо в завтрішнім числі.

 

Задушевні бажання. Урядова "Gazeta Lwowska" обговорюючи українську справу, приходить до заключення, що нема ніякої України ні Українців. Супроти цего належалоби поділати Наддніпрянщину між Польщу, Румунію і Росію, а передовсім окупувати частину України, зачеркнену на карті Дмовского.

 

У Львові знову нема хліба. У Львові вже другий день нема хліба. Був через два дні такий маленький але біленький, а тепер знову застрайкував. Не хоче йти на поживу бідним голодним робітникам, бо він теж аристократ і йому видно краще лежати у панських коморах. Або й ні. Замкнули його ці можні світа цего і не пускають на світ божий. А світ засумувався, плаче місто слізми дрібних дітей і кричить "Дайте нам хліба!"

 

Черевики не будуть дешевші, так заявили шевці на своїх зборах, відбутих дня 16 ц. м. Референти цих зборів доказували, що при теперішній доріжні без ніякого зарібку одна пара черевиків мусить коштувати 1150 корон. В цілому ряді ухвалених резолюцій домагаються вони знесення максимальної ціни на обуву і инші шевські роботи, установлення максимальних цін на скіру, замкнення всіх воєнних шевських варстатів (як набивання скірок на підошви і т. д.) і ин. Для унормування цих домагань в цілому краю має бути скликане небавом краєве віче шевців.

 

Продажа хліба. В слідуючому тижні від 22/ІІ—28/ІІ будуть продавати міські і рейонові склепи та консуми житний хліб по 800 ґр. оден бохонець в ціні 4 К 69 сот. на хлібові картки ч. 1. Картки ч. 8 не будуть зреалізовані бо мука призначена на них не прийшла (або пропала!). На картки ч. І. можна буде замість хліба купити 1/2 кґ. білої муки в ціні по 6 К 20 coт. за 1 кґ. без коштів опакування, коли ця мука лишиться з попереднього тижня.

 

Пятнистий тиф шаліє далі! З матеріялів предложених на останньому засіданню Ради Здоровля вийшло що епідемія пятнистого тифу в нашому місті дещо пригасла зате в краю доходить до найвищого стану. В минулому тижні занотував міський фізикат 72 нових випадків тифу. З того 34 місцевих а 38 з поза міста. Щож до цілого краю то тижнево приріст хорих виносить до 400 випадків.

 

Виплата підвишок платні урядникам має розпочатися між 20—25 ц. м.

 

Зїзд сіоністичної академічної молодіжі відбувся дня 15. і 16. ц. м. в Перемишлі.

 

Максимальна тарифа у Львові ввійшла в життя — так принайменше каже маґістрат, хоч в дійсности за ціну з максимальної тарифи ніхто нічого не купить. Але й сама львівська максимальна тарифа дуже відбігає від цін, які є у других містах. Случайно дістали ми нині черновецькі ґазети, а в них цінник споживчих товарів в робітничім консумі кільо цибулі коштує в Чернівцях 1 кор. 60 сот., а після львівської максимальної тарифи аж 14 кор., сотнар дров 18 кор. в Чернівцях, а у Львові 44 до 52 кор. і т. д.

 

Великодні ферії. Краєва Рада Шкільна зарядила, що великодні ферії треватимуть в західній Галичині від 31. марта до 7. цвітня, а в східній Галичині від 31. марта до 14. цвітня включно.

 

Заборона печення тісточок. Львівський маґістрат видав заборону печення тісточок і продажі їх в цукорнях. В цукорнях можна буде продавати тільки булки. Цукорники вислали делєґацію до делєґата Ґалецкого, щоби позволив їм печи тісточка з овочів і підвищити ціну булочок на 2 корони.

 

"Союз польських нафтових промисловців", орґанізація польських нафтових капіталістів, оснувалася цими днями. На загальних зборах, які відбулися 10. ц. м., вибрано надзираючу раду, до якої, крім відомих капіталістів бувшого австрійського міністра Длуґоша, ґешефтярів Коля З. Лєваковского, який закладає дневник Падеревскому та других, вибрано також і польського "соціяліста" інжиніра Вєлєжиньского з Дрогобича. Недавно в "Słów-і Polsk-ім" помістив він статтю, яке мала промостити дорогу його кандидатурі. Вшехполяки подобали собі наверненого Савла, і тепер колишний революціонер, провідник П.П.С., голова дрогобицької Каси хорих, буде разом з "ексцелєнцією" Длуґошом та Лєваковским заступати інтереси польських нафтових робітників. Гарні заступники, нема що казати!

 

Східно-галицкі сіоністи в Варшаві. Делєґація екзекутиви сіоністичної партії східної Галичини, зложена з д-ра Лєона Райха, д-ра Генриха Росмаріна і ред. М. Фростіґа буде в Варшаві. Вона інтервеніювала в жидівських справах у польського уряду. Була у през. мін. Скульського, мін. Войцєховського і Бартля. Представники уряду — як доносять "Chwila" — обіцяли скоре й прихильне поладнання предложених бажань.

 

Австрійські 100-коронівки перестемпльовані чехословацьким державним банком будуть з днем 1. марта зовсім вицофані з обігу.

 

Тайну горальню у Львові відкрила поліція при вулиці Пястів ч. 14. Фабриковано там ріжного рода горівки. Та "фабрикантів" не зловлено, бо вони не ждали на поліцію.

 

Півміліонове обманство викрито в краєвому уряді відбудови. Займався цим урядник Блєх, який з великим спритом вискробував дату вже зреалізованих ще за Австрії претенсій перед 1. листопада 1918 а вписував зовсім нові дати, через що повставали нові претенсії до польського уряду.

 

Вперед!

 

21.02.1920

До теми