† Омелян Партицкій.

Новою печальною вістію дїлимо ся з нашими Вп. читателями:

 

Омелян Партицкій

 

професор учительских семинарій у Львові, член-оснуватель і почестний член товариства "Просвіта", товариства имени Шевченка і других руско-народних товариств, високо-заслужений дїятель на ниві рускої літератури і в національнім житю рускім, муж честного характеру, горячій і жертволюбний патріот — взагалї один з найлучших синів України-Руси упокоїв ся вчера вечером скоропостижно, на удар апоплєктичний, переживши 55 лїт — з того звиж 30 лїт в щирих трудах для справи рускої.

 

Покійний родив ся 1840 року в селї Тейсарові повіта жидачівского з вітця Іосифа, пароха тейсарівского і матери з Абрисовских. [Мати відумерла єго в 9-ім роцї житя а отець умер в роцї 1879.] Школи нормальні, ґімназіяльні і богословія кінчив у Львові. Яко питомець духовної семинарії студіював фільольоґію клясичну і руску, а зложивши по скінченю богословія испит з язика руского в 1864. роцї, посвятив ся праци учительскій з першу при ґімназіях в Чернівцях, Тернополи і у Львові, а відтак при львівскій учительскій семинарії від часу введеня єї в житє аж до смерти.

 

Покійний Омелян Партицкій, від молоду мислячій і трудолюбивий, почав писати вже яко семинарист в перших лїтах 1860-их ["Галичанин" в 1863 р. надрукував єго наукову студію "Червона Русь в часах передисторичних"] і від того часу — так сказати-б — не випускав пера з руки до послїдного віддиху. Видав він першій Словарь нїмецко-рускій, укладав шкільні книжки, займав ся якійсь час редакцією "Правди", в 1870-их рр. оснував і редаґував "Ґазету шкільну", з початком 1880-их рр. оснував і редаґував літературну часопись "Зорю", оснував часопись "Зеркало", видав своїм накладом дуже много книжок всякого змісту. Послїдною єго працею був обємистий твір про доисторичну исторію Галичини. Весь свій зайвий гріш покійний жертвував на друк книжок не лиш свого, але й чужого пера — в тім взглядї правдиво був меценатом нашого письменства.

 

Память Покійного від роду в рід! Земля єму пером!

 

Пo-при праци пером покійний в молодших лїтах щиро займав ся й роботами в народних товариствах. Именно же в "Просвітї", в перших роках єї розвитку, пок. Омелян Партицкій був одною з перших сил движущих.

 

Дїяльність і заслуги покійного, особливо яко писателя — дуже великі. Ми на-разї зазначили лиш де що.

 

Україна-Русь щиро плаче нинї за Омеляном Партицким — за одним з найкрасших своїх синів...

 

Дѣло

 

02.02.1895

До теми