◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Конфіскати ґазет у Львові посипали ся. Се мабудь ознака понервування. Що "Нову Раду" сконфіскували — вже по 14-тий раз ніхто не подивуєть ся. "Громадська Думка" також зазнала вже тої приємности. Але навіть "Вперед" сконфісковано соціялістичний "Dziennik Ludowy" та "Kurjer Lwowski". Се вже кождого дивує. А польські ґазети відчули так неприємно сі конфіскати, що навіть не видали другого накладу і передплатники не дістали зівсім числа з неділі. Dziennik віддав вже справу своїм послам. А ми до кого звернемо ся?

 

Товариство "Дністер" — Національному Музеєви у Львові видало на закупно творів мистецтва в 1920 р. квоту 2400 К. Се вже третя з ряду допомога "Дністра" Національному Музеєви, що з попередніми дає суму 9.400 К. До тепер з цего фонду закуплено 247 нумерів XV—XVII в. переважно ікон, та рукописів і стародруків з малюнками і гравюрами, декілька цінних поясів шовкових наших галицьких родин XVIII в., та творів мистецтва XIX і XX в. В найблизшій догідній для вистави порі буде владжена в музеєви виставка закупів з фондів "Дністра". І. С.

 

Кому вільно їздити залізницею? Польське міністерство залізниць оповістило, що в часі задержання особового руху від 17-го до 31-го січня вільно їздити залізницею і тільки: 1) соймовим послам, 2) урядникам і військовим, що викажуть ся посвідкою, що їдуть у службі, 3) приватним особам тільки тоді, коли викажуть ся посвідкою староства, що подорож конечна. Сі постанови відносять ся й до подорожних у спальних ваґонах, та не обовязують щодо їзди підміськими поїздами.

 

Слідча комісія для таборів інтарнованих. Соймова комісія для розсліду вязниць і таборів інтернованих приїхала під проводом посла Табачинського на обсяг східних земель. Комісія огляне табори в Білому Стоці, Гародні, Вильні, Молодечні, Минську, Пинську, Луцьку й Камінці. У склад комісії входять крім пяти соймових послів і відпоручники заінтересованих міністерств. Обїзд комісії пoтpівaє 4 тижні.

 

Українська армія. Француські часописи доносять, шо українська армія зайняла Одесу. Число українських військ, що злучили ся з Денікіном виносить 30.000. Команда независима. Армія реорґанізуєть ся в Херсонщині. Анґлійці й Американці дуже цікавлять ся Українцями й виявляють велику прихильність до їх. Недавно записало ся 2000 українських офіцирів до добровольчої галицької армії. Небаром має приїхати з Італії 22.000 Українців, італійських полонених.

 

Україна Відневи. Член Директорії Української Народньої Републіки Андр. Макаренко і міністер земельних справ Микола Ковалевський поробив відповідні заходи, щоби з України відправлено кілька ваґонів хліба й цукру для бідних і голодних дітей Відня.

 

Проф. Михайло Грушевський звернув ся до заряду анґлійської робочої партії з меморіялом, в котрім, представляючи неможливі відносини, витворені в Східній Европі бльокадою і внутрішньою війною, накликує згадану партію, щоби своїм впливом подвигнула анґлійську демократію виступити в ролі посередника в упорядкованню відносин в Східній Европі, чи то в формі парляментарної делєґації, чи хоч би делєґації анґлійських соціялістичних партій.

 

Нарада всіх представників усіх українських партій за границею. Нас сповіщають, що в найближчі дні в одному з центральних міст Европи має відбути ся надзвичайної ваги нарада, в складі представників центральних комітетів всіх українських партій, союза українських кооператорів та инших орґанізацій. Союз українських журналістів і письменників теж отримав запрошення надіслати трьох представників на ту нараду. Головна увага буде звернена на вияснення як політичної ситуації на Україні, так і тих засобів, які мусять бути вжиті за кордоном для допомоги українському урядови.

 

Нова Рада

23.01.1920

До теми