Університетські курси

 

орґанізовані заходом Наукового Товариства ім. Шевченка в зимовім семестрі 1919/20

 

І. Фільософічний виділ.

 

1. Фільософія.

 

Д-р Степан Балей: Введення в студію фільософії. 1 год. тижн. — Психольоґія, 4 год. тижн. — Психольоґічні вправи, 1 год. тижн.

 

2. Історія.

 

Д-р Мирон Кopдуба: Всесвітна історія: середні віки, 5 год. тижн. — Семинар, 2 год. тижн.

 

Д-р Василь Гарасимчук: Історія київської держави, 2 год. тижн. — Україна в системі европейської рівноваги XVII—XVIII в., 2. год. тижн. В Семинар (княжі часи). 1 год. тижн.

 

Д-р Іван Крипякевич: Історія української держави XVII—XVIII в., 3 год. тижн. — Семинар (Козаччина) 2 год. тижн.

 

Д-р Богдан Барвінський: Вступ до історичних наук: історична метода, 1 год. тижн. — Латинська палєоґрафія з вправами 2 год. тижн. — Основи бібліотекарства 1 год. тижн.

 

3. Порівняна фільольоґія.

 

Прелєґента і предмет означится пізніще.

 

4. Клясична фільольоґія.

 

Д-р Роман Ілевич: Введення в кляс. фільольоґію, 4 год. тижн. — Історична граматика латинської мови, 2 год. тижн. — Семинарійні вправи, 1 год. тижн.

Прелєґента латинської літератури і мови означиться пізніще.

 

5. Славістика.

 

Д-р Іляріон Свєнціцький: Граматика старославянської мови. 2 год. тижн. — Культурно-національні взаємини Славян, 2 год. тижн. — Семинар. 2 год. тижн.

 

Д-р Іван Брик: Граматика чеської мови. 1 год. тижн. — Чесько-українські звязки в добі відродження української літератури, 2 год. тижн.

 

6. Україністика.

 

Д-р Ярослав Гординський: Історія української літератури Xl—XV. в., 3 год. тижн.

 

Д-р Іляріон Свєнціцький: Найважніщі памятки української мови до XV в., 1 год. тижн.

 

Д-р Іван Брик: Палєоґрафічні прикмети українських літературних памятників до XV в., 1 год. тижн.

 

Д-р Кирило Студинський: Історія української літератури XVI—XVII в., 3 год. тижн. — Граматика староукраїнської мови, 2 год. тижн. — Семинар 2 год. тижн.

 

Д-р Василь Щурат: Історія української мови XIX в., 3 год. тижн. — Семинар (Інтерпретація писань Котляревського, Шевченка, Куліша і Франка), 2 год. тижн.

 

Д-р Філярет Колесса: Огляд української народної поeзiї, 3 год. тижн.

 

7. Ґерманістика.

 

Прелєґента і предмет означиться пізніще.

 

8.*) Математика і астрономія.

 

Д-р Володимир Левицький: Аналіза виoа, часть І., 4 год. тижн. — Математичні вправи, 1 год. тижн.

 

Д-р Василь Стасюк: Ґеометрія аналітична і синтетична, 3 год. тижн. — Математичні вправи, 1 год. тижн.

 

Д-р Володимир Кучер: Аналіза векторова, 1 год. тижн.

 

Д-р Володимир Левицький: Вступ до космоґрафії, 1 год. тижн.

 

Прелєґента до вичеркової ґеометрії означиться пізніше, так само учителя рисунків.

 

9. Фізика і хемія.

 

Д-р Володимир Кучер: Механіка аналітична, 1 год. тижн.

 

Д-р Володимир Кучер: Вибрані питання з елєктронової теорії, 2 год. тижн.

 

Д-р Роман Цегельський: Досвідна фізика, часть 1, 5 год. тижн.

 

Д-р Юліян Гірняк: Фізикальна хемія, 3 год. тижн.

 

Д-р Володимир Бачинський: Хемія загальна, 4 год. тижн.

 

10. Біольоґічні науки.

 

Д-р Олександер Тисовський: Ботаніка, 3 год. тижн.

 

Д-р Іван Раковський: Зоольоґія систематична, 3 год. тижн. — Первозвірі (Protozoa), 1 год. тижн.

 

Д-р Олександер Тисовський: Порівняна анатомія, 3 год. тижн.

 

Д-р Маріян Паньчишин: Анатомія чоловіка, часть І, 6 год. тижн. — Анатомічні вправи (числяться за 10 год. тижн.).

 

Д-р Іван Раковський: Антропольоґія загальна, 2 год. тижн. Передісторичний чоловік, 1 год. тижн.

 

11. Лєкторати:

 

для чеської, польської, француської, анґлійської і італійської мови означиться пізніше.

 

II. Правничий виділ.

 

Д-р Макс Левицький: Римське право: інституції і історія жерел, 3 год. тижн.

 

Д-р Юліян Заяць: Римське право спадкове, 5 год. тижн.

 

О. д-р Василь Масцюх: Церковне право, 5 год. тижн.

 

Д-р Филип Евин: Історія українського права, 3 год. тижн. — Фільософія права, 3 год. тижн.

 

Ст. радн. Ярослав Ільницький: Австрійське право приватне: часть загальна, 5 год. тижн.

 

Ст. радн. Александер Кмицикевич: Австрійське право приватне річеве, 4 год. тижн.

 

Ст. радн. Маріян Онишкевич: Австрійське право гіпотечне і конкурсова ординація, 5 год. тижн.

 

Радн. двору д-р Петро Стебельський: Австрійське право карне, 5 год. тижн.

 

Д-р Володимир Вергановський: Австрійське поступовання в спірних справах, 5 год. тижн. — Австрійська екзекуційна ординація, 3 год. тижн.

 

Радн. двору д-р Петро Стебельський: Суспільна економія, 5 год. тижн.

 

Ст. радн. Роман Чайківський: Австрійське право торговельне і векслеве, 5 год. тижн.

 

Д-р Юрій Панейко: Політичне право, 5 год. тижн.

 

Радн. Лев Єх: Наука адміністрації, 6 год. тижн.

 

Д-р Евген Левицький: Міжнародне право, 4 год. тиж.

 

III. Богословський виділ.

 

Виклади і прелєґенти будуть такі, як у минулім шк. році в гр.-кат. духовній семинарії. Деякі зміни означиться пізніше.

 

Речинець отворення і льокалі викладів подасться до відома перед кінцем цего місяця.

 

В справі зголошення університетських курсів звертається Наукове Товариство ім. Шевченка до делєґата правительства д-ра К. Галецкого.

 

*) Ґрупи 8, 9 і 10 заспокоюють наукові потреби слухачів медицини і техніки І і II року.

 

[Вперед! 20.09.1919]

 

20.09.1919

До теми