◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Галицкі ц. к. лїсничі і помічники лїсові наміряють, — як доходять нас вісти — скликати в листопадї с. р. віче в цїли наради над способом поліпшеня о будучности і видаваня свого орґану. В тій цїли має уконституувати ся осібна комісія.

 

Павільон рускій на виставі відвідає Єго Вел. цїсар в понедїлок о 3-ій годинї з полудня. Вп. комітетові, виставцї і члени товариств зволять в строю ґалевім зібратись як найчисленнїйше на годину 3-тю перед павільоном. — Волод. Шухевич.

 

На авдієнції у цїсаря можна записувати ся в намістництві у надвірного секретаря канцелярії кабінетної п. Гана, завтра в суботу від години 9-ої до 12½, в полудне і від 3-ої до 5-ої по полудни, а в недїлю від години 9-ої до 12½ в полудне.

 

Про холєру в Тисьменици пишуть до Kurjer-a Stanislawowsk-oгo: Ратункова акція відбуває ся тепер у нас дуже енерґічно і успішно, а то длятого, що намістництво виделєґувало ще двох лїкарів, именно з Сянока і Лїська, одного концепіста намістництва і 14 жандармів. Тепер случаї смерти рідші, бо перше померало по 8 осіб, нинї-ж по 2 або 3. Доси померло від 15 н. ст. серпня 60 людей, а недужих єсть ще около 70. При кождій реальности, де находить ся недужій, уставлено сторожу, котра не дозволяє нїкому виходити до міста, а поживу доставляють им призначені до сего особи. Єсли акція ратункова буде так дальше поступати, треба надїяти ся, що пошесть вскорі буде придавлена. Школи ще доси замкнені. Нинї т. є. 2 н. ст. вересня сконстатовано кілька случаїв занедужаня в сусїднім селї Підпечерах.

 

Огнї. Оногди пополудни повстав грізний пожар в Дуброві коло Стрия. Згоріло 12 будинків. Шкода виносить 15.000 зр. Зараз по сїм огни вибух огонь на стрийскім передмістю Лани долїшні і знищив дві стодоли зі збіжем.

 

Засудженє ґімназіяльних учеників. В червни с. р. доносили ми о незвичайнім рабунку, якого допустили ся два ученики V-ої ґімназіяльної кляси в Сучаві, Исидор Бендевші і Василь Крістуріян. На гостинци між Сучавою а Скеєю напали они на свого вуйка і зрабували єму 600 зр. Оба молоді переступники ставали сими днями перед судом в Сучаві, першій перед звичайним трибуналом, другій перед трибуналом присяжних. Исидора Бендевші засуджено на 8 місяцїв, а Василя Крістуріяна на 5 лїт тяжкої вязницї.

 

З Калуша доносять, що дня 25 н. ст. вересня відбуде ся в тамошнім касинї вечер з танцями, з котрого дохід призначений на шкільну молодїж. Запросини будуть семи днями вислані, а хто их не одержав би, може віднести ся до о. Сїчиньского в Вістовій, почта Боднарів.

 

Затьмінє місяця, яке припадає на 15 н. ст. вересня, буде можна видїти в цїлій Европі. Се буде лише часткове затьмінє і лише першу єго часть буде у нас видко. Затьмінє розпічне ся о 4-ій годинї 36 мінут рано, середина затьміня припадає на 5-у годину 32 мінут, а конець на 6-у годину 27 мінут після середно-европейского часу.

 

Дрібні вісти. Міністри Бакегем і Вурмбранд приїхали вчера рано до Львова. — Доповняючій вибір одного члена ради повітової в Старім містї з ґрупи сїльских громад розписано на день 12 н. ст. жовтня. — Оногди о 4-ій годинї з полудня вручила депутація львівского університету почетний дипльом доктора фільософії д-рови Едв. Рітнерови, шефови секції в міністерстві просвіти, перебуваючому тепер у Львові.

 

Дѣло

 

08.09.1894

До теми