◦ ◦ ◦ ◦

Розгром Таращанськоі дивізіі.

 

ЯРМОЛИНЦІ, 25. VІ. Кореспондент УТА. звідомляє: В бою 24. VI. на фронті Индики-Купіль ворога розбито на голову. Знищено Таращанську дивізію, найкращу у большевицькій арміі на укр. фронті. Наша кіннота переслідує розбиті частини. Ворог збирає сили в районі Білозерки і прямує на Ланівці. Наші війська захопили велику добичу. Покищо зраховано 30 возів з гарматними набоями, 4 знарядні скринки, скоростріли, ручниці і ин.

На ст. Чернявки козак Мазяк захопив червоний прапор 3 таращанського полку.

 

Ренська Республика.

 

ЧОРТКІВ, 25. червня. З початком сего місяця проголошено в надренських провінціях т. зв. Ренську Республику. Опираєсься вона на католицьких і капіталістичних кругах і народилася під печаливим доглядом та допомогою Франціі навіть проклямаціі мали розлліплювати до мурах міста француські офіцери. Проголошено іі рівночасно в містах Вісбаден, Майнц, Е-ля-Шапель, Коблєнц і Спіра. Вона малаби обіймати Палятин, Гессен-Насав, Віркенфельд і північну часть ренськоі провінціі аж до Е-ля-Шапель та малаби біля 12 міліонів мешканців зі столицею Вісбаден. Презідентом новоі республики іменовано дна Дортена, бувшого прокуратора в Дісельдорфі. Він заявив, що ренська республика має оставати в рамах німецькоі єдности, але стремить до здоровоі єдности, в якій Пpyciя не буде вести перед. До француського ген. Манжера звернувся він, де вияснив ціль і повстання республики, та просить о дозвіл перевести вибори до кoнcтитуанти, о признання Антанти та о допущення делєгації на мирову конференцію. Пруське правительство переслідує той цілий рух та, як вже було донесено, зарядило арештовання Дортена.

 

Останні важні подіі.

 

ЧОРТКІВ, 27. VІ. Черновецька "Альгемайне Цайтунг" звідомляє:

 

Дотепер ще нема автентичного звідомлення про рішення Німеччини в справі підписання мирового договору.

 

Орляндо димісіонував.

 

Шайдеман уступив.

 

Рада 5-ох нараджувалася над визначенням украінсько-польських границь у Східній Галичині.

 

Юго-Славяне обсадили Клягенфурт та Біллях проти виразного розпорядження мировоі конференціі.

 

Ha польсько-німецькій границі відбуваються по обох сторонах великі концентраціі військ. Ціль сеі мобілізаціі в виду рішення мировоі конференціі неясна.

 

Братіяну мав опустити Париж щойно в пятницю. Є правдоподібним утворення національного правительства.

 

Українські вісти

 

03.07.1919

До теми