◦ ◦ ◦ ◦

Украінська справа в Парижі.

 

Признана тепер за офіціяльне представительство Украіни парижська делегація: п. Лозинський і товариші, шукали дармо через кілька тижнів вступу до урядових кругів Антанту. Впровадив іх там щойно др. Лев Райх, львівський адвокат, котрий покінчивши в Парижі студіі, завдячує цему знання мови і відносин у Франціі. Спіткав він іменно одного із секретарів Вільзона, жида котрий улегшив йому приступ. Звісні байки о 30 міліоновім Украінськім народі і о 80 тисячній арміі служили як аргументи.

Той сам п. др. Лев Райх, тепер презідент делегаціі Східно-Галицких жидів, виголосив дня 5 травня в "Птi Палє" відчит про Польщу і поляків, в котрім в бурливих словах, майже пінячися, представив Поляків як рахівників, погромців, бандитів, тиранів, під яких обухом стогнуть від віків так жиди, як і Украінці. Ці послідні є властивими мешканцями східноі Галичини, де виносять три четверті части населеня. Ім належиться панування над цим краєм, котрий мусить бути як найборше висвободжений з під польського ярма.

Англійські, бельгійські і французські капіталісти, інтересовані в Галицькім нафтовім промислі, були з початку як найліпше успособлені для польськоі стpaви. Спільні ix інтереси заступав комітет, який урядував в Льондоні, на котрого чолі стояв щирий приятель Польщі. Наглий зворот успособнення цего комітету в "Фільо-Украінськім" напрямі наступив щойно за справою дрогобицького адвоката п. Арнольда Сегаля, повномочника жидівськоі групи, котрий приіхавши до Парижа успів вияснити свойому зверхникови і иншим панам, що виступаючи активно за польську справу, ділають в супереч своім власним інтересам. Обітниця 50 літнього нафтового привілею, яку дали украінці, зробила решту. "Слово Польське", ч. 155 7|VІ 19.

 

Положення в большевицькій Росіі.

 

В місцевостях занятих большевиками панує велика анархія. Прикази большевицьких комісарів не виконуються населеннєм. Повстають сильні партіі з програмою утворення давноі Росіі. Послідні зібрання робітників в Петрограді висловилися проти дотеперішнього большевицького уряду, яко уряду, що творить нову большевицьку буржуазію, яка оперує терором і цілковито забуває на робучий народ і селян, а дбає лиш про себе і своіх поплечників. Наслідком того є, що в цілій Росіі повстали всякого рода республіки, неузнаючіся взаімно.

 

Становище французького правительства.

 

Французьке правительство є загрожене з тоі причини, що мирова конференція не дала досі успішних вислідків. Соціял демократи постановили взяти керму в своі руки і довести до заключення всесвітного мира, спертого на підставах дійсноі справедливости, тому що теперішне французьке правительство не тільки гальмує заключеннє мира, але ще й спричиняє, що цілому світу грозить ще страшнійша війна від попередньоі.

 

Украінські вісти

25.06.1919

До теми