◦ ◦ ◦ ◦

Офіціяльне повідомлення з 31 травня.

Західний фронт: Після довгого завзятого бою із значно переважаючим ворогом, мусіли наші частини в рукопашнім бою уступити перед перевагою та залишити Зборів. Мимо іхньоі меншоі сили, взяли вони з собою декілька полонених, ми заняли позиціі на схід від міста. У Нижнева намагавсь ворог передертись, але його відбито.

Східний більшовицький фронт: бeз змін. Нач. шт. Гал. армії.

 

Віча. БЕРЕЖАНИ. Дня 16—V відбулося в Бережанах на передмістю Адамівка віче під голим небом при участи поверх 2000 людей. Про воєнне положення говорив четар д-ра Осип Кикіш. Земельний закон пояснив відпоручник Державн. Повіт. Комісаріяту д-р Михайло Західний. Під кінець віча зібрано на воєнні сироти 223 корон, котрі передано місцевому захистови сестер служебних. Музика запасного коша відіграла національні гимни.

 

Чого бажають Поляки в східній Галичині? Поляки занявши частину наших територій самі не вірять, що можуть ті частини задержати при собі. А ходить їм, як це сказав польський офіцер, о приєднаннє українського населення до польських властий і польської держави. На се вас не зловлять! Ми знаємо за добре іхні власти і ix уряди!

 

Бешкет на вулиці. В п'ятницю, 30 с. м. на Руській вул., серед білого дня двоє підпилих старшин відкрили стрільбу з самопалів, наслідком чого счинилась паніка, крамниці замикались, люди розбігались в ростіч розносячи свіжу відомість, що на Тернопіль наступають з одного боку поляки (сам Галлєр!), а з другого большевики. Старшин, що викликали цей заколот, ніхто не затримав і вони якось самі вгамувалися на деякий час. Так за фронтом витрачається марно енергія й набоі!

 

Марнують бензин. Щодня тепер по вулицях Тернополя шугають самоходи. Здавалобся, що тут нема де багато їздити, бо за 10—15 хвилин можна пройти через все місто. Що то за люде катаються на тих самоходах — невідомо, але певне що не міністри, а так собі просто паничі, та щей з якимись дівчатами. Чим отак марно витрачати дорогий бензин, то вже краще-б на тих самоходах перевозити ранених та хворих, а то ix на простих фірах возять, а здебільшого пішки переводять.

 

Вистави т-ва "Новий Львівський театр". В салі "Міщанського Братства" продовжуються вистави т-ва, яке складається з акторів, добре знаних в Тернополі. Вистави тішаться поводженям у невибагливоі публіки. Де які п'єси [пр. "Медвідь", Комедія про чоловіка, котрий редагував "Хлібороба", "12 дочок на відданю", "Панна Штукарка") пройшли досить гарно. Найліпші сили т-ва складаються з дд. Бенцаля, Рубчака, Бучми, Калина, Крушельницького, Демчука, п.п. Юрчаковоі, Коссаківни, Кромпівни, Осиповичевоі. Відсутність п. Рубчаковоі все-ж таки дає себе знати. На жаль, і панна Калинівна не бере участи в виставах.

 

Українські вісти

01.06.1919

До теми