◦ ◦ ◦ ◦

Офіціяльний комунікат.

 

Від команданта румунських військ генерала Петалє наспіла слідуюча телєграма: "Наслідком конечности забезпечити получення між румунсько-буковинським фротом і угорським, ми примушені обсадити українську територію від границі Буковини аж до зелізничого шляху Станиславів Надвірна. Наші війська розпічнуть похід 24. рано і тому, щоби не прийшло до ніяких сутичок, проситься стягнути негайно з тої области украінські війська. Петалє, генерал".

У відповідь на сю телєграму вислав державний секретаріят трьох відпоручників: дра Витвицького, сотника Купчанка та сотника Слюсарчука в ціли переговорів. Представники сі не вернули ще до сеі пори.

Ся телєграма румунського правительства викликала в урядових кругах здивовання, бо наше правительство кілька разів заявляло румунському правительству, що немає наміру виступати проти Румуніі оружно, а з окрема, в румунсько-мадярськім конфлікті задержує строгу нейтральність, тож і отсе військове зарядження Румуніі лишене оправдання.

Сей новий удар не сміє одначе захитати нашоі віри в оконечно побідний успіх нашоі слушноі справи. Навпаки. Можемо бути переконані, що цілий культурний світ оцінить наші змагання до сотворення власної державности і іх підіпре.

Нехай тою глибокою вірою переймуться і наші хоробрі частини на фронті та не дадуть послуху зневірі, яку всякими способами сіє в рядах нашоі арміі захланний ворог. Державний Секретаріят.

 

Успішні боі на Вкраіні.

 

Штаб дієвоі армії доносить: В напрямку Проскурова успішні боі з цілею заняття Проскурова. Шепетівка занята нашими військами єще 19 травня в ночи. На цілім большевипцькім фронті повстання місцевих селян, які ідуть в контакті з нашими військами.

 

Заворушення німецькі на Горішнім Шлеску.

 

Після одержаних вістий з Горішного Шлеска, прибули до Гренцшуц на Горішнім Шлеску масою цивільні особи, щоби удавати повстанє цивільного населення німецького проти поляків. Німецьке товариство "Фрає Фереінігунг" організує уоружені банди. Німецьке населеннє жадає конституциі і парляменту якийби був зложений з послів вибраних народом. Той парлямент повинен проклямувати независимість Держави зложеноі з західноі Познанщини пруськоі і Горішного Шлеска. Війська перебрані в цивільну одіж повинні оператися силі поляків, антанти і Берліна, які будуть старатися здусити сей рух. Всі копальні в ... і Рибниках страйкують, робітники віддаляються. Німці зорганізовали на Горішнім Шлеску серию національних сьвят. На вступнім такім святі в Тарновске гури забито двох поляків. Генерал Гефер заявився за тим, щоби Горішний Шлеск належав до Німеччини.

 

Запровіянтованнє Литви через Поляків.

 

Комітет помочи роздобув для Вільна кілька вагонів средств поживи. Мешканці приймають з вдячностею подавану ім через поляків поміч. Большевики зрабували цілковито околицю Вільна. Средств поживи і опалу цілковитий брак. В місті тисячу осіб хорих на тиф. Жидівське населеннє спомагають американські жиди. Комітет помочи вишле сейчас картофлі до садження, муку, средства аптичні, одіж, вуглє, хліб і зорганізує безплатні кухні для дітий. Таке саме положеннє в Ліда. Комітет помочи виасигнував 5000 марок на потреби Візьна і тількож саме для Ліди.

 

Контрреволюційний Кабінет на Угорщині.

 

БУДАПЕШТ, 23. 5. — 5. травня відбулося в Араді зібраннє, яке рішило утворити протиреволюційне правительство. Уконституовався кабінет, очевидно за згодою, хоч не явною, французькоі окупаційноі команди. Його цілю є, як піднесено в оголошенім маніфесті, знищити большевізм, з’організувати оружну силу, привернути силу новим правам та інституціям і усунути всі зарядження революційних правительств (отже також Каролія). Значить, він хоче повалити не тільки большевизм угорськоі радянськоі републики, але також буржуазної народньоі републики.

 

На Наддніпрянській Украіні.

 

ЧЕРНИГІВ, 22.V. — Наплив мішочників на Україну приняв стихійні розміри, так що маєсь вражіннє нового переселення народів. Всі вузлові стаціі Московсько-Киівсько-Вороніжськоі залізничоі дороги забиті. Темні елєменти стараються вести антисеміцьку агітацію. На стаціі Конотоп викинено з вагонів всіх Жидів. Після донесень з місцевостий, по украінських селах йде культурна робота; відкриваються народні доми, школи сільського хозяйства, бібліотеки, театри, музеі, совітські столові і чайні. Селян освободжують із релігійного чаду. На Украіні підготовлюєсь посів буракових плянтацій, більше чим десять тисяч десятин чернигівськоі, полтавськоі і харківськоі губ. Також є готових около 60 цукрових заводів. На случай гарного врожаю бураків, буде можна добути 15 міліонів пудів цукру.

 

Міністерська кріза в Туреччині.

 

УПБ. ЛІОН, 22.V. — 3 причини міністерськоі крізи в Туреччині, викликаноі в наслідок окупаціі Смирни союзниками, поручив султан Федіру Паші утвореннє нового кабінету. — Думають, що німецька делегація відтягне підписаннє мирового договору лиш на немного днів. Австрійцям полишають ще коротший речинець чим Німцям.

 

Так шанують Поляки міжнародні права.

 

Друга бригада Галлера розоружена. Після певних вісток Німці розоружили другу бригаду Галлєра, яка мала відійти на східний фронт проти українських військ. Німці фактично провадять вже війнy з Поляками.

 

Українські вісти

31.05.1919

До теми