◦ ◦ ◦ ◦

Відповідь Антанти на німецьку ноту.

 

HABЕH 25. 5. Німецька мирова делєгація в Верзалі одержала 22. 5. вечором слідуючу ноту: Пане Президент! Союзи і держави одержали звіт комісіі установленоі німецьким правительством для розслідженя господарчих умовин мира і пильно його перестудіювали. Сей звіт дає дуже недокладне представленє дійсности, в нім много пересади, много запізнаваних підставових принціпів, які є в причиновім звязку з причинами війни і іі вислідом, а які виясняють і усправедливають умовини мира. Німецька нота говорить на вступі, що промислові джерела Німеччини вже перед війною не вистарчили на покритє запотребованя 67 міліонового населеня і представляє, ще і в будучности не буде могла покрити ceго запотребованя із зменшеного числа джерел. Так не є. Ціле населенє Німеччини буде зменшено коло 6 міліонів душ, які належать до не німецьких областий. Німецька нота нарікає, що від Німеччини жадається відступленя вже готовоі в части а вчасти в будові будучоі корабельноі тонажі. Нота однак не згадує про се, що Німеччині полишаєсь головну часть малих торговельних кораблів. Заступники Німеччини забули мабуть цілковито, ще в двох останніх роках війни, супроти всякого права Німеччина провадила безмилосердно війну проти торговельноі фльоти. Яко частинне винадгородженє затоплених Німеччиною 12 міліонів 750000 тон жадаєсь від неі лише 4 міліони. Иншими словами представляють кораблі, які замиряєсь Німеччині забрати менше як одну третю, що Німеччина не в оправданий спосіб знищила. Брак торговельноі фльоти в цілім світі не є наслідком мирових умовин, але поступованя Німеччини. Нема дивного одже, що від неі жадаєсь належноі части, яка є дуже скромна. Нота указує на замір, що від Німеччини заміряєсь відділити деякі области які надаються до управи збіжа і картофель для Німеччини конче потрібних. Це правда, але нота не узгляднює, що нічого в договорі мира не боронить управляти в відносних околицях цеі культури, або довозу до Німеччини цих продуктів. Противно цлова вільність на ці продукти предвиджена на три роки. Це є щастєм для Німеччини, що ці околиці не стратили нічого на своі урожайности через воєнні спустошеня. Они оминули цеі судьби, яку спричинили німецькі арміі в Бельгіі, західній Франціі, Польщі, Румуніі та Сербіі.

 

Апостол христіянського большевизму в Чехах.

 

В "Стрільці" читаємо: "Чеське Слово" доносить, що в північних Чехах появився апостол "христіянського большевизму. Є ним протестантський пастор Катенаах з Росбаху. Він в церкві заявив прилюдно, що складає з себе священство і виступає з церкви, бо не знаходить там чистоі науки Христа, а сам став учителем "христіянського большевизму". Рівночасно зняв з себе священичу рясу і зі словами:

— Звертаю церкви те, що від неі одержав, — положив іі на сходах вівтаря. Потім одягнув червону сорочку й постоли та з цілою своєю ріднею рушив у світ. Проповідує він поворот до життя в недостатках, євангеліє, працю в полі, та є ворогом фабрик і промислу.

 

Проголошеннє Пфальц невтральною республікою.

 

В Ляндау в Пфальц видруковано 19. травня летучі листки і афіши в яких жадаєсь оголошення Пфальц невтральною республікою. Це сталось при помочи французьких властий. Бургомістр міста хотів ці плякати поздирати, що однак французькі власти заборонили. Провідників цього руху, яких арештовано, французькі військові власти увільнили, а за це арештували бургомістра. Против цих подій заявив міністер Ерцбергер рішучий протест.

 

В Киіві большевики здіймають старі памятники.

 

Подаємо за "Народом" вістку про роспорядки большевиків у Киіві.

Щоби затерти сліди дореволюційного режіму, постановили більшовики усунути памятники царів Александра II і Миколая та ix прислужників Кочубея, Іскри, Дрентельна, Бобринського, та останки памятника Столипіна, який було знято ще на початку революціі за Центральноі Ради.

 

Українські вісти

 

29.05.1919

До теми