◦ ◦ ◦ ◦

Нові німецькі ноти.

 

НАВЕН, 15-го мая (радіо). Державний міністер ґраф Брокдорф-Ранцав звернувся ві второк до президента мирової конференції Клємансо з трьома нотами. В першій написано між иншим: "Пане Президенте! Відповідно до повідомлення, поміщеного в моїй ноті з 9 мая, передаю отсей комунікат економічної комісії: Німеччина зробилася протягом двох останніх ґенерацій з аґрарної держави промисловою. Як аґрарна держава могла вона виживити сорок міліонів людей, а як промислова могла забезпечити удержання для шістьдесять міліонів людей. Довіз середників поживи до Німеччини виносив перед війною кругло дванайцять міліонів тон. В разі виповнення територіяльних постанов мирового договору — втратилаби Німеччина на сході дуже важні области продукції збіжжя і бараболь. Се булоби рівнозначне зі зменшенням всего збору тих середників поживи в Німеччині о 21 процент. Надто підупалаби інтензивність рільної продукції наслідком зменшення довозу і добування деяких важних сирівців, як приміром фосфатів. Згідно з мировим договором малаби Німеччина відступити своїм сусідам майже три четверті усеї своєї продукції зеліза і більше чим три пяті своєї продукції цинку. — Після господарського спараліжовання наслідком втрати кольоній, торговельної фльоти і заграничних посілостей — не моглаби Німеччина спроваджувати достаточної скількости сирівців з заграниці. Німецький промисл мусівби в дуже значній части заникнути. А рівночасно потреба середників поживи значно зрослаби. Через те Німеччина в короткім часі не моглаби богато міліонам людей, що заробляли при мореплавбі та торговлі, дати ні праці, ні хліба. Населення мусілоби еміґрувати. А що й еміґрація буде утруднена, то люде вимиралиби так скоро, як наслідком бльокади. — Хто підпише сей мировий договір, той видає тим самим засуд смерти на богато міліонів мущин, жінок і дітей.

В другій ноті жадає представник Німеччини, щоби коаліція подала німецькій мировій делєґації зміст звідомлення установленої коаліцією комісії для провірення відвічальносги тих людей, що спричинили війну. Се потрібне для того, що коаліція принимає, немов Німеччина та її союзники накинули їй війну і ставить жадання відшкодовання держав і горожан коаліції за воєнні шкоди.

В третій ноті, з котрої маємо тільки початок, доказує Німеччина на поступованню коаліції супроти неї, що запевнення коаліції, немов при укладанню условин мирового договору Антанта придержувалася постійно засад, на основі котрих запроповано перемиря і мирові переговори, не відповідає дійсному поступованню коаліції.

 

Умови мира і Баварія.

 

НАВЕН, 18-го мая (радіо). В Бамберзі зібрався баварський сойм і приняв резолюцію, що насильний мир не може бути підписаний і що також нема мови про окремий мир з Баварією.

 

Протест проти версальського договору.

 

СТАНИСЛАВІВ 17. V. Радіо з Навен 16. мая подає дальше протест Союза німецьких міст, висланий до през. Еберта, проти відривання 250 міст з 3.368.000 людности, якого домагається версальський договір.

В четвер відбулася в Берліні на Королівській площі велика демонстрація. Маси зложили святочно присягу, що постоять за всі німецькі землі на сході і заході. Потім вислано делєґацію до Шайдемана а опісля до Еберта. Шайдеман прочитав 14 точок Вільзона, вважаючи, що переведення їх довелоб до справдішного мира. Маніфестація проти відбирання Німеччині кольоній відбулася в біржевій салі, де промовляли кольоніяльний міністер Бель і ґубернатор нім. Східної Африки Шне.

 

Співчуття Чічеріна.

 

СТАНИСЛАВІВ, 18-го мая (після радіо з Навен). Російський народний комісар закордонних справ Чічерін звернувся з радіо до німецького народу з приводу Верзальського договору, де висказує своє співчуття і зазначує, що у зрості світової революції і в єдности всего революційного робітництва лежить запорука освободження Німеччини.

 

Бльокада Угорщини.

 

ПАРИЖ 14. V. (радіо через Москву). Висша Економічна Рада рішила продовжувати бльокаду Угорщини і розглянути питання введення острійшої бльокади, коли німецькі делєґати не підпишуть мира.

 

Нове угорське правительство.

 

ВІДЕНЬ 18. V. (радіо). Нове угорське правительство Юліян Каролі переноситься з Араду в области французького військового командування до Сеґедина. Як зачувати, нове правительство вишле делєґатів на мирову конференцію.

 

Розділ австрійської торговельної фльоти.

 

ЛІОН, 15. V. (японське радіо). Є дані думати, що нім.-австрійську торговельну фльоту розділиться поміж союзників для покриття втраченої ними тонажі. Через це покриється майже 45% шкоди понесеної кождою з союзних держав. Японські делєґати домагаються грошевої винагороди за втрачену тонажу.

 

Австрія й півд.-слав. Каринтія.

 

ВІДЕНЬ 18. V. (радіо). Переговори в справі перемиря між німецькою Австрією і полудневославянською Каринтією розбилиcя. Австрійські Німці жадають визначення тимчасової демаркаційної лінії аж до часу, коли мирний договір унормує територіяльну справу. Демаркаційну лінію має визначити роз’ємний суд Антанти.

 

Доля Царгороду.

 

ПАРИЖ, 18. мая (радіо). По "Пті Журналь", здається, доля Царгороду вже дефінітивно рішена. Столиця турецької держави стається власністю Союза народів. Америка — подає сей часопис — зажадала для себе поручення надзору, але на інтервенцію Льойд Джорджа рішено віддати його Сполученим Державам, Франції й Анґлії.

 

Союзники заняли Смирну.

 

ПАРИЖ, 17-го мая (радіо). З Сальонік доносять, що союзничі війська заняли Смирну. Кріпости міста заняли француські війська. Грецькі війська розмістилися на головних кварталах Смирни. Анґлійські й італійські відділи обсадили деякі головні точки в околиці. В пристані стоїть кілька воєнних кораблів. Попередного дня союзничі морські власти повідомили турецьке правительство про сю військову операцію, яка є виконана на підставі 7 арт. перемиря, що предвиджує право союзників окупації на випадок, якби витворювалася така ситуація, що загрожувалаби її безпечности.

 

Фош над Реном.

 

ПАРИЖ 16. V. (радіо). Маршалок Фош, їдучи з Майнцу, прибув до Коблєнції в товаристві ґерерала Mangin. Його привитав ґенерал Liggett, командант корпусу американської окупаційної армії. В четвер рано відїхав до Кельна де його прийме прибічний ґенерал William Robert, командант анґлійської армії над Реном.

 

Надренський палятинат.

 

НАВЕН, 18. V. (радіо). Як довідується берлінський "Льокальанцайґер", утворив французький нач. командант Жерар в Надренськім палятинаті окрему ґрупу, яка згідно з його змаганнями має намір проголосити в неділю независимість палятинату.

 

Hiм. незав. соціялісти за приняттям умов мира.

 

СТАНИСЛАВІВ, 18. V. (радіо). Серед всіх партій і ґруп німецького народу, який тепер одностайно виступає проти Версальського договору, в тім також визначні пацифісти як Ліхновський і Мільон, одинокі независимі соціялісти домагаються його приняття.

 

Францусько-швайцарські відносини.

 

ПАРИЖ, 16. V. (радіо). З Баль: Офіціяльно доносять, що розпочалися переговори в справі отворення зелізничої дороги між Францією і Швайцарією.

 

В Ірляндії.

 

ЛІОН 15. V. (радіо). Італійська ґазета "Секольо" доносить, що вкоротці відкриється сесія ірляндської констітуанти. Що до внутрішнього положення в Ірляндії замічає "Секольо", що нема дня, щоби не відбулася якась сутичка "Зінфейнерів" з поліцією.

 

В Лібаві.

 

РИҐА 15. V. (радіо). Після наспівших вісток, є в Лібаві зараз 7000 нім. військ, стягнених сюди у звязку з розгоном нім. солдатських совітів і усуненням тимчасового правительства Ульмана та ожиданими робітничими розрухами. В порті Лібави стоять два анґлійські і один француський міноносець, котрі покищо зберігають невтралітет.

 

Операції Анґлійців проти Афґаністану.

 

БІЛООСТРОВ, 15. V. (радіо через Москву). Анґлійці почали воєнні операції проти Афґаністану. Про рухи військ нема вісток. Революційний рух в Афґаністані розширюється. На границі проти Анґлійців розміщені афґаністанські війська з численною артилєрією.

 

Република

 

20.05.1919

До теми