◦ ◦ ◦ ◦

Війна за визволення України. (УПБ) Офіціяльне звідомлення з Галицького фронту з дня 15. мая 1919.

Цілий нинішний день велись важкі бої на полудневому крилі нашої Армії. Великими силами повів ворог наступ із району Судова Вишня-Мостиска-Хирів. На відтинку Хирова відбито всі завзяті ворожі удари, на других відтинках ceгo фронту наші відділи були змушені уступити із позицій, які займали та податися на нові оборонні становища.

На південь від Львова повели наші пробоєві відділи наступ з метою розвідки, вдершися до ворожих становищ коло Зубри і Солонки. Сі наші відділи під проводом сотника Шміда і четара Данке завдали ворогови болючі втрати. Самими полоненими взято одного старшину та 40 стрільців. В наших руках опинились 14 скорострілів і дві ворожі батерії. Із-за браку коней не мож було взяти їх з собою, тому їх знищено, забираючи замки та мірничі прилади.

У важких боях стоїть північне крило нашої армії вже другий день. Девять ворожих наступів відбила вчера завзята залога Доброшина під проводом четара Середовича. З успіхом відбила вона і нині знова поведені ворожі наступи, одначе мусіла з наказу відступити, сповняючи твердо свій обовязок. Наші частини займають тепер таку лінію: Мости Великі—Кристинопіль—Сокаль. З повним спокоєм відбито ворожий наступ на Moсти Великі. Завзято боряться всюди наші частини з перемагаючим ворогом. Вониж боронять своєї рідної землі і з повним спокоєм ожидає наша армія важких та ще може завзятійших боїв. Начальник штабу Галицької армії.

 

Др. Степан Баран, член Української Національної Ради, що задля тяжкої недуги в хвилі евакуації Львова мусів остати у Львові, де прибував по конець цвітня с. р., приїхав на сталий побут до Станиславова.

 

Наші полонені в неволі й їх тяжке положення. На території Південної Европи залишилося приближно 250.000 полонених Українців (з них Галичан 120—130 тисяч). З них в Сербії і Славії 10—12 тисяч Галичан, 30—50 тисяч Дніпрян. В Італії 100—120 тисяч Галичан. В Німеччині залишилось неменш 200 тисяч полонених виключно з Наддніпрянської України. Скрізь наші полонені страшенно бідують і помирають великими масами, особливо в Альбанії, Італії та Німеччині. Щоб помогти нашим полоненим, наші військово-санітарні Комісії у Відні та Берліні позакладали свої філії — а саме в Чехії, Будапешті, Білгороді, Вецляр, Зальцведелі і послано розвідку в Буковину. В сих філіях подається необхідна допомога полоненим і провадяться культурно-просвітна праця.

 

Надзвичайні Загальні Збори Товариства "Кружок Правників" у Львові тепер в Станиславові відбудуться в неділю дня 18. мая с. р. о год. 8. вечером в салі тов. "Бесіда" в Станиславові при ул. Грушевського. Порядок дневний: 1) Отворення зборів, 2) Вибір Виділу, 3) Приготовляючі курси до правничих іспитів, 4) Евентуалія. — За Виділ Товариства: Родіян Ковальський голова, Д-р Володимир Лисий містоголова.

 

Република

 

17.05.1919

До теми