◦ ◦ ◦ ◦

Офіціяльне звідомлення з Галицького фронту з дня 14. мая.

Західний фронт: Ворог почав нині ранком наступ на північне крило нашої армії. По сильній артилєрійській підготовці удалося йому коло Белза пробитися на Кристинопіль і заняти Куликів, Наступ здержано. Без успіху наступав ворог девять разів коло Добросина. Імена хоробрих оборонців Добросина оголоситься. Протинаступом наші відділи заняли були Куликів, одначе перемагаючий ворог приневолив їх відступити. Коло Хирова повели наші відділи частинний наступ, знищили в кількох місцях залізничу дорогу і вернули на свої давні становища, обсадивши гору Радич, що лежить перед їх становищами.

Східний фронт: Без змін. Начальник штабу Галицької армії

 

Наради над фінансами Західньої Области. Комунінат Фінансової Комісії У.Н.Р. Фінансова Комісія, вибрана Українською Національною Радою до підготовлення справи уладження фінансів Західної Области Української Народньої Републики, відбула свої наради в днях 8, 9, 10 і 12 мая с. р. під проводом голови д-ра Кормоша і заступника голови д-ра Горбачевського та при участи членів Комісії: д-ра Костя Левицького як референта, д-ра Т. Окуневського, д-ра Льва Бачинського, д-ра С. Даниловича, радника Веселовського, п. Вітика, д-р Юрчинського, д-р Кузіва, радника Кохановського і п. Паневника, та по вислуханню звіту президента державних секретарів п. д-ра Голубовича як також відпоручників фінансових інституцій ухвалила резолюції в справах: внутрішнього державного фінансового господарства, устійнення одноцілої державної валюти як також управильнення скарбового діловодства та висказала до Виділу Української Національної Ради бажання, аби тим скорше обсадив місце державного секретаря скарбу. З осібна Фінансова Комісія дала почин до зложення правильного державного буджету по конець року 1919, та до предложення загального фінансового пляну, що має обнимати означення податків, котрі остають в правній силі; додатків до податків; нових податків, які мають запровадитися; державних монополів як також цлових належитостей. Відтак висказала Фінансова Комісія свій погляд, що в Західній Области Української Народньої Републики належить приняти до законного обігу валюту гривень як основну державну валюту, допускаючи часово до законного обігу побіч гривень лиш австро-угорські ноти коронові та вказала способи вирівнання вартости валюти гривень. В ціли береження державної валюти супроти заграниці припоручено зорґанізувати централю девіз при Державнім Секретаріяті Скарбу.

Вкінці висказала Фінансова Комісія бажання, що всякі односторонно видані заборони принимання гривень або австро-угорських коронових нот належить безпроволочно знести, постановляючи, що всі розпорядки в справі валюти є управнений видавати по мисли обовязуючих законів лиш державний секретар скарбу за порозумінням з Радою державних секретарів.

 

Збірка на українські жертви боротьби. Українські зелізничники в Станиславові уряджують в неділю дня 18-го мая с. р. грошеву збірку на крашанку для українських жертв боротьби. З огляду на добродійну ціль проситься всіх мешканців Станіславова в даний день носити призначену Комітетом стяжку. — Вже о годині 8-мій рано почнуть ходити призначені до сього товаришки і товариші як по улицях, так і по всіх урядах. Тому хай ні одному не бракує в тім дни відзнаки на грудях. За Комітет: Павлюк Володимир, скарбник. Антонович Богдан, голова. Городиська Марія, заст. голови. Ковальчук Василь, секретар. Дудкевич Павло.

 

Република

16.05.1919

До теми