◦ ◦ ◦ ◦

 

"Твердиня революції".

 

КИЇВ 20 мая (радіо). Росія Україна, Литва і Біла Русь злучилися і творять твердиню революції. 19. мая Центр. виконуючий комітет рад. України, рада робітників і всі українські радянські орґанізації по промові Троцького ухвалили однодушно такі резолюції: 1) Боротьба оружна проти ворогів радянських републик має бути зорґанізована. 2) Диспозиція всіми матеріяльними середниками, потрібними до оборони, має бути сконцентрована в однім місци, спільнім всім републикам.

 

Німецькі ноти й мирова конференція.

 

ЛІОН, 17. V. (радіо). Численні німецькі ноти не непокоять зовсім мирової конференції, яка рішила твердо стояти при поставлених умовах. Зараз заняті Німці виготовленням свого супротиву на письмі в справі саарського басейна.

 

Реченець Німцям.

 

КАРНАРВОН, 18. V. (радіо). — Реченець, даний Німцям до заявления своїх поглядів, минає 21. V.

 

Фош в окупованих областях.

 

ЛІОН, 19. V. (радіо). Маршалок Фош відбуває дальше свою поїздку по окупованій области. — Дня 15. V. прибув він до Кобленції, а вчера від'їхав до Кольонії.

 

Мирова угода з Австрією.

 

ПАРИЖ, 20. V. (радіо). В понеділок пополудне відбулося перше засідання австрійської мирової делєґації і союзничої комісії в палаті, де уродився 1638 р. Людвик XIV. Присутні були: за союзників п. Cambon, президент комісії, п. Whit за Сполучені Держави, льорд Harding за Анґлію, п. М...nо за Італію, і п. Мatsai за Японію. Австрійську делєґацію представляли: Реннер бувший державний канцлєр, Кляйн, секретар заграничних справ, Петер, директор канцелярії заграничних справ, Шуллєр, директор економічного відділу заграничних справ. Австрійські делєґати вручили свої повновласти делєґатам союзничих і заприязнених держав а сі знова вручили їм свої повновласти. Та формальність не тревала довше як 5 хвилин.

 

Доля австро-угорської фльоти.

 

ЛІОН, 17. V. (радіо). Італійці надіються, що мирова конференція не віддасть Австрії її фльоти. Вони числять, що половина історичного складу фльоти буде передана Італії, як рекомпензата за понесені в часі війни страти власної тонажі 38.000.

 

За прилученням Австрії до Німеччини.

 

СТАНИСЛАВІВ, 20. мая (після радіо з Навен). В Берліні на площі Вільгельма відбулася маніфестація, в якій взяли участь також Австро-Німці, за прилученням Австро-Німеччини до німецької держави на основі права самоозначення. Промовляв також австро-німецький посол проф. Людо Гартман. Опісля похід пішов перед державну канцелярію, де промовляв Шайдеман, який і при тій нагоді підніс протест проти Верзальського договору, домагаючися рівного права і рівних життєвих умов для німецького народу.

 

Росія і Фінляндія.

 

ПЕТРОГРАД, 20. V. (радіо) (В скороченню) Російське совітське правительство протестів проти безнастанних нападів фінляндських військ на територію совітської pепyблики, мимо того, що сов. правительство завсігди здержувалось від всяких ворожих акцій проти Фінляндії.

 

Операції фінських військ й Анґлія.

 

НАВЕН, 20. мая (совітське радіо). В тім самім часі, коли анґлійський підсекретар закордонних справ Harnsworth заявляє, що воєнні операції фінських військ не стоять у ніякім відношенню до представників Британії, довідуємося з достовірного жерела щось противне, що і потверджують документи, які находяться в наших руках. Висадження фінських військ на східнім побережи озера Ладога і їх операції в районі Оловця, є керовані анґлійськими заступниками і відбуваються за безпосередною вказівкою і помічю з Британії. Сей абсолютно певний факт кидає ще більше світла на операції, початі ріжними протеґованими Антанти на побережу фінського заливу. Очевидно є намір наступати на Петроград, замкнувши його мов в кліщах зі заходу і сходу. Те діється в тім часі, коли анґлійське правительство заперечує яку небудь звязь з тими операціями і коли антантські правительства офіціяльно відказуються всякої мілітарної інтервенції в Росії.

 

Втрати Франції на війні.

 

ЛІОН, 18. V. (радіо). На засіданню французького Сенату Поль де Йомарт сказав: Франція втратила на війні 4 міліони людей. Ельзас Льотаринґія числяча півтора міліона не заступить втрати. Війна коштувала 180 до 190 міліярдів франків. Щоби привернути рівновагу в буджеті Франції прийдеться звернутись до союзників, бо за рік 1918 є дефіциту 18 міліярдів франків.

 

Доля Туреччини

 

ЛІОН, 18. V. (радіо). Французькі ґазети доносять, що турецьке цісарство не буде користуватись самостійностю, яку мало перше, а буде віддане під контролю держав, що одержать мандат до цего від ліґи народів.

 

Американський конґрес.

 

ВАШІНҐТОН, 20. V. (радіо). В понеділок пополудни отворено надзвичайне засідання конґресу.

 

Араби ґратулюють в Парижі.

 

ТУЛЬОН, 18. V. (радіо). Панцирник "Jules Ferry" від'їде в понеділок рано до порту Beyrouth, де має забрати арабську місію, яка має приїхати до Парижа з привітом від Палестини і ґратуляцією п. Poincare на побіду француських союзничих армій.

 

Република

 

22.05.1919

До теми