◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Капітуляція угорськ. большовизму.

 

Прийшла телєграма, що будапештенське правительство приняло условини союзників, які зажадали негайноі капітуляціі правительства, цілковитоі здачі оружжя і муніціі і окупаціі союзниками Будапешту.

Комуністичне правительство в Будапешті, тепер цілковито ізольоване, находиться в критичнім положенню. Тому народній комісар закордонних справ Белля Кун післав до правительств чехо-словацького, полуднево-славянського і румунського ноту з заявою в імени угорського правительства, що годиться без застереження на віддання спірних територій і жадає в тій ціли негайного завішення оружжя, невмішування у внутрішні справи Угорщини і заключення тимчасової економічної угоди.

Згідно з розвоєм останніх подій Румуни і Чехи наступають на Будапешт. Комісарі-провідники угорських комуністів прибули до Відня.

 

Заворушення в Парижі 1. травня.

 

ПАРИЖ, 2. V. (радіо). 1. травня застановлено цілковито працю. Ранок перейшов спокійно, але пополудню почалась агітація. Правительство заборонило було маніфестаціі, які в послідній хвилі зорганізував союз синдикатів Секвани на ріжних місцях міста... (бракує) коло опери, пізнійше коло залізничноі стаціі і на площі республіки, стріляли з револьверів. Убитий був один робітник. На ріжних місцях, де були збіговиска ранено по кілька осіб. Генеральний секретар загальної конфедераціі праці п. Жузо і соціялістичний посол п. Пусе, які находились на місці стрічі агентів поліціі з групами маніфестантів, є ранені, на щастє легко. Арештовано около 50 осіб. Заворушення скоро успокоєно. Під вечір все вернуло до порядку. По великих містах на провінціі свято відбулось в як найбільшім спокою.

 

Евакуація Петрограду.

 

ПАРИЖ, 2. V. [радіо]. З Жорсі [?] доносять, що большовики евакують Петроград. Депеша додає, що большовики стараються, щоби жадна вістка про випадки в Олонецькім окрузі не дійшла до відомости населення.

 

Страти американськоі арміі.

 

ВАШІНГТОН, 2. V. (радіо через Париж). Воєнний департамент оголошує звіт, після якого загальне число втрат американськоі арміі від вступлення іі до війни аж до тепер виносить 111.179.

 

Справа увільнення Макензена.

 

НАУЕН радіо з 6. 5. Німецьке правительство звернулося з просьбою до правительства Франціі, випустити на волю інтернованого на Угорщині фельдмаршала Макензена з його штабом, на що маршалок Фош відповів, що просьба ся буде вкоротці розглянена.

 

Тирольці за самостійність.

 

НАУЕН, радіо 6. 5. Соціялістична партія Тиролю предложила тирольським народнім зборам домагання оголосити самостійність Тиролю.

 

Склад німецької мировоі комісіі.

 

НАУЕН, радіо 5. 5. Вислана до Верзалю німецька мирова комісія складається в цей спосіб. Крім делєгатів висланих передше поодиноко, входять в склад цеі делєгаціі оба діректори міністерства закордонних справ, Фон Штокгаммер і др. Семонс, як генеральні комісарі. Ім до помочі призначені одинайцять висших урядників инших міністерств. Від особливого бюра держ. міністерства закордонних справ, ген. Брокдорфа — Рантзай, назначений у мирову комісію посол Фон Ганіц, лєгаційний секретар др. Предігер, лєгаційний радник Биельов, п. Кассен і лєгаційний канцеліст Фіккер. Крім цего в тій мировій конференціі були заступлені всі инші міністерства.

 

Японсько-китайська проблєма.

 

ЛІОН, 5. 5. Японсько-китайська проблєма порішена, лишається лишень примінити іі в практиці. Рада союзників при участи Бальфура, Лянсінга, Мікіно і инших рішила, що Японія зверне Китаєви Ківчаву. Для збереження достоінства Японіі реченця не постановлено. В заміну предкладають Японіі всі німецькі концесіі в Китаю. Експльоатація манджурськоі провінціі Японією буде залежати від згоди правительства в Пекіні.

 

Німецька делєгація в Парижі.

 

ЛІОН, 6. 5. Головні делєгати Німеччини приізджають у Верзаль второк в ночі. В середу або в пятницю передадуть текст мирового договору. Сьогодні розклеєно у Парижі відозву до населення, в якій взиваєся людність зберігати спокій підчас перебування Німців.

 

Революція в Кракові.

 

ПРАГА, 6. травня. В Кракові вибухла сильна революція. Стягнено галицькі полки, які вислано, щоби здусити революцію.

 

Лучність румунських і чехо-словацьких військ.

 

БУДАПЕШТ, радіо 6. травня. На семигородськім фронті румунські кінні стежі найшли лучбу з чехо-словацькими відділами в околиці Унгвар.

 

Мирові переговори розбиті.

 

Америка, Англія і Італія остають невтральні. Вільзон з мирових переговорів від'їхав. Німечина виповіла війну Франції і Польщі. Німецькі війська заняли Познань в силі поверх 140 тисяч.

 

Німці а мирові предложення.

 

Науен 6. V. У Відні думають, що Німеччина признає умови між коаліцією та давнійшими союзниками Німеччини виключно тільки з застереженням самоозначення австрійських Німців про ix будучу державну приналежність. Мимо дуже великих економічних трудностей і недостачі середників поживи заявляється також німецьке національне зібрання величезною більшістю голосів проти згоди на вимушений мир. Передовсім австрійська соціял-демократія не хоче на нього годитися. Солідарність інтересів Німеччини та Австро-Німеччини в справі мира не є мимо противних змагань загрожена.

НАУЕН 6. V. Партіі більшости німецького Національного Зібрання видадуть на випадок плєбісциту в справі условин мира коаліціі вказівки для своіх виборців по думці ухваленого вже відкинення насильного мира.

 

Положення на Угорщині.

 

НАУЕН. 6. V. Положення в Угорщині стаєтся з кождою хвилею більше замішане. Деякі донесення кажуть сподіватися повалення радянського правительства, що з угорських кругів горячо заперечується. Румунські війська втискаються чимраз більше в угорські области. Вони мали вже дістатися до Добречина і Великого Варадину. Після угорських донесень румунський наступ мав би бути спинений. Рівночасно наступають чехословацькі війська через угорську демаркаційну лінію. Вони мали вже заняти або навіть і перейти в напрямі до Будапешту залізничу лівію Відень-Брук. Комаром і Раб мали вони вже заняти. Дальші звідомлення подають, що Чехи віддалені від Будапешту о одну годину їзди залізницею.

 

Упадок проєкту утвореня совітського правительства в Лібаві.

 

НАУЕН. 6. V. В Лібаві відкинено переважаючою більшостю народнього зібрання проэкт заведення радянського правительста.

 

Бої з червоною армією в Німеччині.

 

НАУЕН, 6. V. Правительственні війська задержали на південь від Пфафенгофен поізд червоноі арміі, який іхав з Мюнхена. Жовнірів полонено. Там стежі правительствениих військ взяли в полон коло Петерсгавзен міністра війни червоноі Арміі Райагерда.

 

Бернштайн про совітську сістему.

 

НАУЕН. 6. V. (Радіо). На державнім конгресі рад залізничих робітників Едвард Бернштайн сказав про совітську систему: Ся система означає поворот до первісних форм робітницького руху. Робити робітників посідачами фабрик се не є соціялізм, тільки дрібноміщанська анархістична ідея. Наслідком введення сеі системи бувби упадок продукціі і здержання іі розвитку. Невдачна совітська сістема в Росіі є виновницею повороту нового тамошнього мілітаризму капіталізму.

 

Петроград перед голодовою смертю.

 

Люде, що вернули недавно з Петрограду оповідають, що в наслідок безробіття і браку харчів місто немов вимерло. Воно має тепер всего пів міліона мешканців. Перед війною жило там три міліони людей. Всі втікають на села, бо там можна ще вижити.

 

Українські вісти

10.05.1919

До теми