◦ ◦ ◦ ◦

Компанія Антанти проти большевицької Угорщини.

 

Віденська "Діе Цеіт" доносить, що згідно пляну Антанти, розпочався вже похід арміі румунськоі, полуднево-славянськоі і чехо словацькоі та подає о тих рухах слідуюче: Румунська армія в силі 6 дивізій під командою француською враз з артилєрією машерує з Семигорода в напрямі долини Шамос і Кочас та натрафила лише на сільнійший опір під Дебрицином. Війська чеські і юго-славянські стоять на лініях демаркаційних — а ціль ix марш на Будапешт. В Чехах заряджено загальну мобілізацію. Ціла кампанія буде тревати кілька днів — і Антанта сподіється, що угорське совітське правительство буде повалене, бо угорське військо немає найменшої охоти до боротьби.

 

Французи проти польського імперіялізму.

 

В газеті "Журналь де Деба" з дня 24 марта п. Август Говен пише в передовиці: Як дуже й не побивалибся ми за Поляками, то все таки мусять бути поставнені ім умови. Побіда Антанти опяніла ix. Вони мріють про відбудовання староі Польщі зі всіми вазальним державами. Антанта одначе думає про се інакше. Ii завданням є відбудувати етнографічно дуже розширену Польщу — іменно в напрямі пруськоі границі, одначе не влучати до неі краів, які не хотять бути підбитими. Польського імперіялізму так само не можна стерпіти, як і кождого иншого. Конференція повинна відміряти Полякам добре, дуже добре, не оспорювати не мішаних округів, в яких вони становлять більшість. Але треба одначе жадати також і від них, щоби і до ix сусідів були примінені ті самі прінціпи, яких вони домагаються для себе. Прийшла хвиля, щоби заключити з Поляками такий договір. Уступати сим труднощам з дороги, значить — полишати будуччину припадкові.

 

Армія антанти проти большовиків.

 

"Народні Лісти" подають справозданя агенціі Гавас про послідну бесіду Пixoна. Він сказав: В Архангельску находиться 13.000 Американців, 4.820 Французів і дві готові арміі 7 до 8.000 людий. В Сибірі є 55.000 Чехів, 12.000 Поляків, 4.000 Сербів, 4.000 Румунів, 2.000 Італійців, 1.800 Англійців, 760 Французів, 28.000 Японців, 7.500 Американців, 4.000 Канадійців, всего разом 119.000 людей. Спільні сили на сході обчислюєся на 800.000 людий, з того є 140.000. Французів, 140.000 Сербів, 200.000 Греків, 190.000 Румунів, 40.000 Італійців і 140.000 Англійців.

 

Зміна француського правительства премієром Tомa.

 

"Вільна Україна" з дня 24 квітня приносить отсю відомість. Палата депутатів відмовила в довірю політиці француського правительства Клємансо—Пішон. Воно примушене було пійти до димісіі. Зараз у Франціі утворилось нове правительство, на чолі з соціялістом Тома.

 

Карло Габсбург протестує.

 

Бувший цісарь Карло виготовив письмо до чеської Республіки з протестом проти конфіскати цісарських дібр на просторі чеськоі держави.

 

Чеська конституція.

 

Чеське правительство предложило національному зібранню проєкт конституціі. Правительство складається з 17 членів, яких іменує і відкликує президент республіки. Правительство відвічальне пер. націон. зібранням. Воно мусить уступити, як нац. зібраннє відкине його внесок. На чолі стоіть президент, якого вибирають на пропозицію голови нац. зібрання.

 

70 міліонів на большовицьку агітацію на Вкраіні.

 

Після газетних звісток большовицьке правительство видало на свою агітацію на Вкраіні 70 міліонів карбованців. Ці гроші були призначені з початку для мировоі делєгаціі на економічні ціли Украіни.

 

Становище в Монахові.

 

В Баваріі майже закінчено приготовання до мілітарного виступу проти монахійських комуністів, так що можна було розпочати похід. На четвер 1 травня заповідається перехід правительственних військ з 15.000 Прусаків через Дунай. Міжтим панує в самім Монахові від кількох днів щораз більше замішання. Несподівано пустили комуністи один поізд до Липська — зрештою майже всякий рух здержаний. З огляду на те, що зближаються війська правительства, від кількох днів зазначується змаганнє навязати переговори з правительством. Головно наставав на те Теллєр і з тоі причини очевидно відобрали йому начальний провід над військами і він командує тепер тільки на малім відтинку. Радікальний напрям, під проводом російського комуніста Лєніна, що голосить боротьбу на життя і смерть, має все ще перевагу. Одначе настрій звертається мабудь що раз більше проти Росіян, які тягнуть Німців до боротьби за російські ідеали. Безупинно будується оборонні позиціі, копаючи стрілецькі рови і закладаючи дротяні перегороди. В сторону від полудня посунено дальше лініі комуністів. Але місцеві міліціі з Гарнік, Гартенкірхен і инших місцевостей побудували собі позициі проти монахійських комуністів, викопали ями для ловлення автомобілів і в той спосіб вдалося ім зловити три самоходи. Вони убили девятьох Спартаківців, а 20 взяли до неволі.

 

Українські вісти

07.05.1919

До теми