◦ ◦ ◦ ◦

Економічна рада Союзних держав.

 

МОСКВА, совітське радіо з 21. IV. З Ліону доносять: Найвища воєнна рада рішила утворити найвизшу економічну раду зложену з представників кождої із союзних держав, для вирішення фінансових питань, та водного транспорта сирих материялів до відбудови знищених місцевостий Франції. Бельґійському правительству визначили також представництво на засіданнях економічної ради.

 

Лєнін про положеннє Рociї.

 

МОСКВА, совітське радіо з 21. IV. На засіданні конференції залізничників виголосив Лєнін бесіду в якій згадав, що тепер оголошено мобілізацію, щоби побити контрреволюцію міжнароднього імперіялізму. Положення наше, говорив Лєнін — поправилось. Наші вороги, Анґлійці, Французи і Америка до сеї пори не змогли заключити мира тому, що друться при розділі даного куска. У сучасний мент з наступом Кольчака на східнім фронті знова віджила надія російських заграничних капіталістів. Але їх надія не здійсниться. Україна вся очищена від Петлюрівців. Червоні війська йдуть на Бесарабію. 3 завойованєм України наша сила зміцнилась, бо маємо звідки брати хліб і харчі; єсть також можливість одержати топливо з донецького басену. Є основи твердити, що ся мобілізація рішить судьбу війська і мир в нашу користь. Ми віримо, що самі маси повстануть, і отсе дасть непоборну силу, яка обезпечить совітську республіку, не лиш в Росії, але в цілім світі.

 

Большевики на Кримі.

 

СИМФЕРОПОЛЬ, совітське радіо з Москви з 21. цьвітня. Севастополь окружений тісним пестенем червоних військ, що заняли Акерман і Малахов — курган. В севастопольськім районі стоїть фльота союзників з пушками зверненими на місто. Положення заострене. Тисячі робітників готові до виступлення. Кримське правительство відіхало до Константинополя.

СИМФЕРОПОЛЬ, совітське радіо з Москви з 21. цьвітня. Після 3-х дневних переговорів союзної команди з большевицькою делєґацією заключено перемиря на 8 днів до 25. цьвітня включно. Власть в місті передано революційному комітетові.

 

Положення в Баварії.

 

НАУЕН, радіо з 19. цьвітня. По дотеперішним відомостям положення в Бавариї по сути не змінилося. Міністерство Гофмана зарядило створення військової поліції з вислужених жовнірів для оборони краю. Вона буде підчинена цивільним властям. Рівночасно взиває конвент сеніорів баварського сойму, зложений з представників усіх партій з виїмком незалежних соціял демократів, візвав населення, щоби вступало до добровольчої баварської людової ґвардії.

 

Ерцберґер про відносини Німеччини до Антанти.

 

НАУЕН, 23. цьвітня. На першім засіданні мирового комітету Національного Зібрання, яке відбулося дня 16. цьвітня пополудни, заявив державний міністер Ерцберґер у відповідь на одно запитання в справі ведення переговорів що до завішання оружя, таке: Німецька політика оминається, як передше так і тепер, на чотирнайцяти точках Вільзона і на основі нот, які виміняно з презідентом зєдинених держав, і бажає, щоби на основі тих 14, точок заключити наперед завішаннє оружя, а потім мир. Одно з услівій заключення того мира є Союз Народів з повним рівноправством всіх народів, як малих так і великих. Ту політику вело німецьке правительство до тепер совісно і без найменших збочень. Німецьке правительство ніколи не відступило від свого зобовязання попирати порозуміння всіх народів і щоби помагати збудувати новий світ правди і інтернаціональної солідарности. Сю політику переводила комісія завішання оружя в повнім розумінню і зі всіма консеквенціями. Німецька комісія завішення оружя виминала з появою случаїв, деби мала односторонно заступати або упривілєювати котрогось противника коштом другого. Особливо вистерігалася комісія завішання оружя як і нім. правительство заострювати противенства між Німеччиною а Францією. Вона не затаювала перед нім. народом також ніколи як це закидувано з певної сторони в пресі, важних відомостей з заграниці головно з Франції. Бесідник звернувся проти оцінок одної ґрупи політиків в Німеччині котрі хочуть европейські контінентальні держави злучити в один союз проти Анґльосасів і заявив: Коли нім. правительство долучилобися до тих стремлінь, то тоді заострилоби відносини до Анґльосаства і збурило би основи союза народів. В численних обрадах у Відні і Ваймарі з чужими заступниками не оспорювано ніколи, що головна боротьба в Парижі прямує проти безмірних претенсій франц. правительства. Ніодин кабінет світа не є там капіталістично-шовіністичний, як француський. Нігде не є вплив соціял-демократів на правительство так малий, як у Франції. Ми радо будемо помагати, щоби в Франції могли настати ліпші відносини, але до того треба двох річей. Беручи все разом належить заявити: Нім. правительство, стоїть як перед, так по, на засаді висказаній у виміненій ноті з Вільзоном і старається заключити справедливий тревалий мир зі всіма народами, також і з Францією.

 

Український голос

01.05.1919

До теми