◦ ◦ ◦ ◦

Туреччина за совітську власть.

 

ОДЕСА, радіо з 23. цьвітня. Турецький конзуль в розмові з отаманом Ґріґоpiєвом предложив плян, щоб у Туреччину післати справних інструкторів революціонерів до боротьби за совітську власть. Він сказав, що тепер може він ужити до сеї ціли 1000 Турків.

 

Причини війни.

 

НАУЕН, радіо з 27. цьвітня. За дозволом уряду заграничного оголошує преса звіт німецького бувшого посла в Петербургу ґрафа Поурталєс о єго остатних переговорах в Петербурзі при кінци липня 1914. року. Можливости залагодження сербського конфлікту дорогою дипльоматичною зістали розбиті тільке через мобілізаційні ділання, які були цареви і Сазонови через Ник. Николаєвича і Сухомлінова накинені. Військова партія втримувала царя в вірі, що мобілізація Росиї замаскована може відбутись не потягаючи за собою зараз мобілізації Німеччини. Поурталєс остерігав перед заострюваннєм крізи, а навіть раз в розмові з царем у ночі перестеріг єго, що дальша мобілізація росийська викличе світову війну. Обмотаннє царя через військову партію наступило 25. липня в таборі військ в царськім селі, коли то рівночасно коронна рада повзяла ухвалу дійсної фактичної, оминаючи видання розказу урядової мобілізації. 26. липня сказав Поурталєс на заяву Сазонова — що військові кроки не узнають ще війни, але заходить обава, що по таких кроках будуть рішати о ситуації не дипльомати, а ґенераль-штаби. Поурталєс сказав дослівно: Бійтесь Бога — не віддавайте тільки справи ґенеральштабам. 27. липня змобілізовано рос. війська на границі Австриї, мимо сего, що в межичасі. В день за посередництвом Німеччини заявив, що Австрия не буде анектувати сербської землі, і мимо того, що і анґлійський посол Буханов Сазонова поважно остерігав перед наслідками дальших мобілізаційних приготовань.

Остатна надія на мир розбилася через оголошеннє загальної мобілізації росийських військ і маринарки 31. липня. Росс. міністер двору ґраф Фредерік в розмові з Поурталєс дав до зрозуміння, що Сухомлінов і Макляков переперли у царя розказ мобілізації. Цар і Сазонов не були мабуть в останніх днях може і при добрій своїй волі вже панами своїх рішень супроти партиї військових.

 

Німеччина а мирові предложення.

 

БЕРЛІН, радіо 27. цьвітня. Президент німецьких національних зборів сказав на зборах в Фрайербурґу: Ми не пересуджуємо що за значіннє малоби не підписаннє мира для полуднево-західного кутка Німеччини.

Але я припускаю, що ми мира не підпишемо такого, який полишає полонених ще в полоні — який не зносить бльокади. Ми не підпишемо мира, який би віддав Саарґобіт ворогови, а Ґданьск приобіцяв Полякам. То повинні наші вороги знати, що ми не кождий мир, який тілько буде подиктований, підпишемо, що ми хочемо бути не народом невільників.

 

Ліквідація большевизму.

 

БЕРЛІН, радіо з 27. цьвітня. В західній области міста Ольонец рух освободження з під большевиків чим раз більшає. Добровольці в марші на Ольонец. В Фінляндиї оуружено около 1000 добровольців для освободження Ольонец, і они мали вже перейти фінляндську границю.

 

Протест нім. ком. для справ перемиря пpоти промови Галлєра.

 

БЕРЛІН, радіо з 27. цьвітня. Німецька комісія для переговорів о завішеню оружя передала 26. цьвітня з Спаа жалобу на промову, яку держав ґенерал Галлєр 20. цьвітня в Кротошині підчас переїзду польських військ.

 

Признання Чехії Швайцарією.

 

ПРАГА, 27. цьвітня. Швайцарська рада звязкова (Бундешат) признала чесько-словацьке правительство полишаючи на пізнійше означеннє границь.

 

Економічна війна з Німеччиною.

 

НАУЕН, радіо з 27. цьвітня. Голяндські часописи подають услівя, під якими коаліція хоче дозволити на торговельний рух між Німеччиною а нейтральними краями. З сего виходить, що ще досі переводиться замкненнє Німеччини а при тім шкодженнє нейтральним краям.

 

Німецькі делєґати в Верзалю.

 

БЕРЛІН, 25. цьвітня. Німецьке правительство вислало офіціальне повідомлення, що німецькі повновласники відїдуть з Берліна перед 28. цьвітнем і що они будуть в Верзалю аж до 1-го мая, щоби одержати текст мирових предложень і мирових прелімінарів. Їм товаришить 7 журналістів.

 

Признання Чехії Швайцарією.

 

ПРАГА 27. цьвітня. Швайцарська рада звязкова (Бундешат) признала чесько-словацьке правительство полишаючи на пізнійше означеннє границь.

 

Економічна війна з Німеччиною.

 

НАУЕН, радіо з 27. цьвітня. Голяндські часописи подають услівя, під якими коаліція хоче дозволити на торговельний рух між Німеччиною а нейтральними краями. З сего виходить, що ще досі переводиться замкненнє Німеччини а при тім шкодженнє нейтральним краям.

 

Німецькі делєґати в Верзалю.

 

БЕРЛІН, 25. цьвітня. Німецьке правительство вислало офіціальне повідомлення, що німецькі повновласники відїдуть з Берліна перед 28. цьвітнем і що они будуть в Верзалю аж до 1-го мая, щоби одержати текст мирових предложень і мирових прелімінарів. Їм товаришить 7 журналістів.

 

Еберт про внутр. політику Німеччини.

 

НАУЕН, 24. цьвітня. В розмові з представником часописі "Neue Freue Presse" заявив президент німецької держави Еберт: Німеччина на може загинути. Теперішне правительство хоче свобідної соціялістичної Німеччини з волі більшости народу. Не хоче пановання меншости ані насильного впроваджування економічних утопій, хочемо будувати, а не руйнувати, а передовсім не хочемо насильства. Правительство твердо постановило не уступати перед ніякою погрозою і ніяким насильством. Також проти большевизму, що наступає зі сходу, з новою силою, буде Німеччина і на будуче становити таму, котрої перервання затопить большевицькою повіню не тільки Німеччину, а цілу Европу і весь світ. Положення Німеччини залежне як тепер так і на будуче від скорого мира можливого до переняття, але якби коаліція хотіла ще проволікати з заключеннєм мира, або накидувати насильний мир, то усе те, що я сказав, не має вже більше значіння. Також внутрішна сила німецькoї нації не може помочи, як її так насильно руйнується.

 

Справа мира.

 

БЕРЛІН, 21. цьвітня "Дайче Таґесцайтунґ" звідомляє з Льондону: Приватний секретар Льойда Джоржа заявив париському коресподентови "Дель Телєґраф": Ми йдемо по зовсім добрій дорозі. Усі ріжниці останніх часів вирівнані. Осягнемо загальне порозуміння про усі питання, що торкаються умов мира. Виїмок становлять тільки отсі справи: 1) Границі чехо-словацької республіки. 2) Питання відбудови і відшкодовання. 3) Границя над Реном. 4) Границі Польщі. Треба ще сформувати деякі точки, що може статися протягом 2. до 3. тижднів. Редаґовання прелімінарного мира буде готове найпізнійше до 2. днів.

 

Український голос

30.04.1919

До теми