◦ ◦ ◦ ◦

Польсько-українська війна. (УПБ) Офіціяльне звідомлення з Галицького фронту з дня 14. цвітня 1919.

На Галицькомy фронті успішна розвідка наших стеж.

На полудне від Перемишля наша стежа вдерлася в польські становища в Вилудничах і забрала оден скоростріл.

На сході наші частини задержали наступаючих большевиків, які вспіли заняти Підволочиска. Начальник штaбy Галицької армії

 

Місія Угорської Републики в Станиславові. УПБ. Станиславів, 15. ІV. Подану вчера вістку про приїзд торговельної місії угорської радянської републики доповнюється в тім напрямі, що начальником місії є Д-р Кіш, а п. Пiнтер приділений йому тільки в характері торговельного експерта.

 

У Львові. Від очевидця, який з початком с. м. передістався через боєву лінію зі Львова, дістали ми деякі звістки, якими хочемо поділитися з читачами.

Найгірші свої дні переживав Львів після того, як українські війська перервали зелізничий шлях Перемишль—Львів і обсадили місто зелізним перстенем. Недостача средств поживи далася так відчути, що за 1 q картофель плачено 600 корон, муки і хліба зовсім майже не було. 17-го марта прийшло в середмістю до голодових розрухів, але військо завело знов лад. "Винуватих" Поляки знайшли зараз: "відкрили" український "заговір" у Львові і приступлено до арештовань. Отже арештували цілу редакцію "Впереду", дра Л. Ганкевича, около 300 зелізничників-Українців, закрито українські ґазети ("Вперед" та "Нашу Мету") і Ставропігійську друкарню. 19. марта розстріляли Поляки Фолиса (сина о. Фолиса) і Саломоновича, а двох инших Українців, між ними уч. ґімн. Курочку засудили на 10 літ тяжкої тюрми. — Заспокоїлися трохи польські власти аж після того, як привернене було назад зелізниче получення з Перемишлем і прийшла мука, бараболі та товщ. Але тоді явилися нові трудности. Треба було робітників до направи зелізничої лінії. Власти дали відповідне оголошення, — ніхто не ставився. Тоді поліція лапала на вулиці людей і брала до роботи. Лапання людей відбувалося так довго, поки не зроблено "умови" з Жидами, які зобовязалися дати щодня 1000 робітників.

До помочи для львівського фронту Поляки спровадили 15.000 і війська з Познанщини і змінили старі частини новими. На місце ґен. Розвадовського прийшов ґен. Івашкевич (який м. и. говорить тільки по російськи), команду міста обняв ґен. Єнджейовскі, а команду над перемиським фронтом ґен. Алєксандрович.

З українських громадян у Львові померли в останнім часі: о. Т. Лежогубський та о. І. Чапельський.

 

Република

16.04.1919

До теми