◦ ◦ ◦ ◦

Вільзон і Рос. большевики.

 

БУДАПЕШТ. Радіо з 10. цьвітня з Ню-Йорку доносить, що становище Америки супроти большовиків побідило і з большовиками начнуться переговори. Плян Франції, який мав на меті оружну інтервенцію, повалився.

 

Армія Галлєра.

 

БЕРЛІН, 10. цьвітня. Переговори між Антантою а Німцями в Cпaа довели до порозуміння. Армія Галлєра не буде висаджена в Ґданьску, всеж таки буде перевезена через німецьку теріторію иншою дорогою, яку в подробицях означено. Транспорт армії зачнеться 15. цьвітня і буде трівати два місяці.

 

Конференція нових національних держав на области бувшої Австро-Угорської Монархії

 

БУДАПЕШТ, 10. цьвітня. Беля Кун, комісар заграничних справ Угорщини заявив представникам преси таке: Конференції з представителем Антанти ґен. Смутсом відбуваються дальше в як найприхильнійший спосіб і є надія, що Антанта не виявила жадних ворожих намірів супроти Угорської Республіки. Ґен. Смутс цілковито згодився з нашим наміром скликати конференцію представників усіх національних держав, які повстали, на области бувшої Австро-Угорщини. Ся конференція відбудеся у Відни або в Празі в як найскоршім часі, а її задачею буде означити політичні границі і навязати між поодинокими державами дружні торговельні зносини. Вона усуне рівнож всякі шовіністичні і імперіялістичні стремління.

 

Австр. дepжaвний кaнцлєp проти діктатури.

 

ВІДЕНЬ, 10. цьвітня. На зборах Австр. Німців виголосив державний канцлєр др. Реннер промову, в якій заявив, що робітництво німецьке виявило велику політичну зрілість і заявилось проти так зв. комунізму. Демократія станула на висоті свойого завдання і є проти диктатури. Панування совітських Рад викликалоб тільки замішання і ослабилоби державу.

 

Переговори ґенерала Смутса з Угорським правительством.

 

Беля Кун дав заступникам преси наради революційної правительственної Ради з ґен. Смутсом слідуючі пояснення: Від часу перемиря в листопаді не вела Антанта з нами жадних дипльоматичних переговорів, відбувалися лише військові переговори. Ґенерал Смутс, який зараз перебуває в Будапешті, переговорює з ними не як жовнір, але як дипльомат. Се доказав, що від часу розпалу імперіялістичної армії першою сильною владою на Угорщині, котру і Антанга як таку признає є саме диктатура пролєтаріяту. Переговори ведуться в як найсердечнійший спосіб і є надія що і Антанта не буде мати наміру вжиття ворожих кроків проти угорської радянської республіки. Мій проєкт є такий, щоби правельно з парижською конференцією правительственні заступники нових на руїнах колишньої Австро-Угорщини повсталих держав зібрались у Празі або у Відні. І так промовив, щоби заступники угорської радянської республики, югославянського королівства, румунського королівства і чехо-словацької республики негайно зїхались у Празі щоби пояснити для нас так важну справу політичних границь. Рівночасно треба буде і сі питання, які виринають у відношенні до обставин господарських і комуніційних між інтернованими державами.

 

Український голос

 

15.04.1919

До теми