◦ ◦ ◦ ◦

З Угорщини.

 

НАУЕН. Радіо з 9. цьвітня. Між генералом Смітс а угорським правительством відбулася виміна нот. Смітс пропонує Угорщині цофнути свої війська на захід від нової демаркаційної лінії. Румуни остануть на своїх позиціях, а через се повсталий пас яко центральна зона буде обсаджена військами Франції, Анґлії, Італії — а можливо і Америки. Нова демаркаційна лінія не буде мати жадного впливу на пізнійше усталення границь. Угорське правительство має респектувати услівя мілітарної конвенції з 13. лютого і угоди перемиря з 13. ІІ. 1918. року. За се запропонує Cмітс знесеннє бльокади і скликаннє заступників Угрів, Чехів, Румунів, Полуд. Славян і Австр. Німців на спільну конференцію в ціли усталення політики границь Угорщини. Правительство угорське просить зі своєї сторони посунення демаркаційної лінії дещо на всхід — позволеннє на свобідний рух нейтральної цони до краю Угорщини і до Румунії і о задержання угорського правління в сій цоні. Пропонована конференція повинна відбуватись рівночасно з мировою конференцію в Парижи і она повинна порішити не тілько політичні — але і господарчі питання.

 

Заворушення в Маґдебурґу.

 

БЕРЛІН. Радіо з 9. цьвітня. В Маґдебургу вибухла револьта незалежників. Пробуваючого там міністра Ляндсберґа арештовано — щоб через се вимусити на правительстві увільненнє незалежника Брандеса. Міністра мали вивезти автом до Брауншвайґ, де незалежники вже від давна є паними. По дорозі удалося державній поліції його увільнити. Над Маґдебурґом завішено стан облоги. Тамтуди диригуєся великі маси війська.

 

Страйк урядників в Берліні.

 

БЕРЛІН. Радіо з 9. цьвітня. В Берліні почався страйк урядників банку для промислу і торговлі. Очікуєся страйку урядників всіх більших банків.

 

Заряження Французів проти страйку в Німеччині.

 

БЕРЛІН. Радіо з 9. цьвітня. Французький ґенерал Андляфер зарядив в Саарбрікен: Всяке здержаннєся від роботи буде уважане за ворожий акт. Всіх poбітників — дирекції і урядників реквірується до роботи. Непослушні будуть увязнені. Дирекції є за постійне веденнє роботи особисто відвічальні, Німці мають кожду французьку особу військову без взгляду на степень уважати за свого старшого. — (Vorgesetzte). Мійська поліція і мійські урядники реквізуються також і вони відвічають за виконаннє сего приказу, як рівнож мають повинуватися зарядженням всіляких військових властей.

 

Німецьке правительство супроти штрайків.

 

БЕРЛІН. Радіо з 9. цьвітня. Німецьке правительство зі взгляду на події в Монахії, Маґдебурґу і ревірі копальнянім піднимає як найенерґічнійшу боротьбу за демократичну вільність — якій тепер комуністи хочуть завдати рішучий удар.

 

Харчі для Німеччини.

 

НАУЕН 5. IV. (Радіо). Начальна бльокадна рада позволила шведському Червоному Хрестови аж до відкликання вивозити до Німеччини рибу; в наслідок ceгo дістане Німеччина 200.000 бочок оселедців.

HAУEН 5. IV. (Радіо) В четвер могло місто Гамбуґ перше зі всіх німецьких міст розділити поміж своїх мешканців американську білу муку пiв фунта на особу тижнево. До Берліна прийшло 3 тисячі ситнарів американської білої муки. Розділювати почнуть її щойно пісьля того, як надійдуть дальші посилки. На разі має дістати кождий консумент на тиждень 1/4 фунта солонини і пятьдесять грамів товщу як також пів фунта муки.

 

Український голос

12.04.1919

До теми