◦ ◦ ◦ ◦

Польсько-українська війна. (УПК) Офіціяльне звідомлення з Галицького фронту з дня 9. цвітня 1919.

В районі на північ від Львова без змін. Вчера кинув польський літак кілька бомб на Дубляни — одначе без шкоди для нас.

Коло Львова: Підсувалися під наші оКОпи сильні польські стежі. Їx прогнано ручними ґранатами.

На полудне від Мостіск наступали пoляки на Ганковичі, та наша артилєрія прогнала їх цільними стрілами.

Впрочім місцями артилєрійська стрілянина та перестрілка стеж. Начальник штабу Галицької армії.

 

Народний університет у Рівнім. "Вільна Україна" повідомляє: Дня 26-го березня c. р. заснована Рівенська Громада Народного Університету. Громада ставить своїм завданням допомогти духовному розвоєви своїх членів, підготовляти їх до практичної діяльности і дати їм можливість здобути вищу і спеціяльну освіту. Щоби здійснити се завдання, Громада відкриває в м. Рівному Народний Університет, де будуть орґанізовані факультети і відділи, улаштовуватимуться систематичні і періодичні лєкції по ріжних галузях знання, освітні зібрання і зїзди, видаватимуться періодичні часописи й инші друковані твори, будуть відкриті майстерні, музеї, книгозбірні, лябораторії й инщі інституції освітнього характеру. Лєкції читатимуться на мовах: українській, російській, жидівській, польській й инших, в залежности від наукової дисципліни лєктора і континґента слухачів.

 

Република

11.04.1919

До теми