"Лікарю, ісцілися сам!"

Що ми супроти "маєстату річипосполитої" Поляків "бунтівники", що наші війська "банди", що весь український рух се "большевизм", перед яким Польща має охоронити европейську культуру, про cе ми давно знаємо: се арґумент потрібний, дуже потрібний Полякам, аби "здискредитувати" нас в Европі, представити як варварів та грабіжників, а себе, очевидно, як міссіонерів цивілізації. І львина часть роботи польської преси посвячена змальованню анархії, хаосу та "большевизму" на Україні, безрадности та безсильности властей. Дійшло врешті до того, що правительство у нас арештовано, большевизм взяв керму держави в свої руки. Диви, мовляв, Европо, які Українці!!

 

Та ми придивімся, що пише "New York Herald" з 10-го марта в телєґрамі з Варшави з 8. ІІІ. с. р. Телєґрама, затитулована "Нова польська република загрожена большевиками", подає такі відомости:

 

"Падеревський знаходиться в Познані на конференції з представниками Антанти. Та проблєми, які великою вагою тяжать на правительстві, не стоять в звязку ані з трьома воєнними фронтами, ані з кількасотлітніми расовими та реліґійними діфференціями, які так сильно розбивали національну єдність. Для Польщі істнує сьогодня тільки одна проблєма, а се щораз більша небезпека большевизму. Надія, поділювана численними приятелями нової держави, що національний запал Поляків виявить відпорність супроти впливу німецьких та московських інтриґ, і большевизму не можна брати за найбільшу небезпеку, що моглаби грозити Польщі — ся надія остаточно пропала. Большевизм сьогодня вкорінився в Польщі, і ніхто не бачить його виразнійше, як теперішні польські провідники. Зроблено вже два зарядження, аби запобігти небезпеці. Вчора сойм одноголосно ухвалив законопроєкт правительства про мобілізацію, який має покликати не менше як пів міліона людий до зброї і проголошено розпорядок, після якого всі особи з заграниці мають зголоситися, що потягне за собою видалення яких 500 осіб з Варшави. Тимчасом приходять що години нові докази про поширення большевизму в Польщі. На північ і на захід від Варшави прийшло до розрухів, так само в Люблині. В Кракові викрито тайну, чисто большевицьку орґанізацію кількасот осіб, комплєтно узброєних та військово вишколених. І лише чудом не прийшло до ґенерального штрайку в Варшаві. Слово "большевизм" наповняє тут собою воздух і має тут таку силу, що Льондон, Париж або Ню-Йорк не можуть про се мати поняття. Причина поширення большевизму лежить передовсім в безробіттю та недостачі поживи. В Варшаві панує переконання, що большевизм не зменшиться, поки працюючі кляси не зможуть підняти наново праці та не будуть в достаточній мірі заосмотрені в средства поживи. Зі сторони Антанти вимаганий найбільший поспіх в тім напрямі".

 

Стільки "New York Herald". Пригадаймо собі, що се звістки з Варшави з перед місяця! Тоді зрозуміємо, чому Полякам такий потрібний большевизм на Україні, чому вони примушені навіть видумувати його, аби алярмувати Европу. Їм треба страшити Антанту українським "большевизмом", аби вимусити скору поміч і ратунок для своєї "цивілізованої" держави! І ми можемо супроти того істеричного крику та польського накликування поліції на нас з чистим сумлінням сказати: medice, cura te ipsum — лікарю, ісцілися сам!

 

Република

09.04.1919

До теми