◦ ◦ ◦ ◦

Війна за визволення України. Польсько-українська війна. (УПБ) Офіціяльне звідомлення з Галицького фронту з дня 4. цвітня 1919.

В районі на північ від Львова без змін.

Коло Львова наступали нині рано Поляки чотирма лініями на Сихів. Їм удалося вдертись до перших хат. Наш протинаступ, який взірцево підпомагала артилєрія, відкинув ворога назад в його первісні становища. Поляки оставили на боєвищи убитими 1 старшину та 10 стрільців. Наші страти незначні. Один скоростріл, який до послідної хвилі обстрілював ворога, удалося нам знищити, заки попав у руки Поляків.

На инших відтинках без змін. Начальник штабу Галицької армії.

 

До всіх українських громадян Зах. Области У.Н.Р. Отсею дорогою звертається редакція до всіх українських громадян з зазивом, прислати нам імена всіх, кого інтернували і вивезли польські власти від початку польсько-української війни, а особливо тих, яких можна би було умістити на листу до виміни. В інтересі родин, приятелів та знайомих інтернованих як також в інтересі українських патріотів, діячів та орґанізаторів і в зaгалі українського громадянства лежить, аби ми мали як найдокладнійшу евіденцію тих людий, що караються в польській неволі і аби можна було прийти їм в поміч. Тому надіємося, що ціле українське громадянство відізветься на сей поклик. Редакція "Републики".

 

Подяка. Державний Військово-Історичний Музей вимовляє щиру і глибоку подяку Ґенеральному хорунжому Омельяновичу-Павленку, Полковнику Курмановичу, Професорам: Боберському і Пачовському, докторам: Калитовському, Гупаловському, Сидоренку, Ґероновичу, сотникам: Бісанцу, Кучапському, Дибуляку, Волощуку, поручнику Чарнецькому, артисту різбарю Мих. Брянському, священикам: Бордуляку, Палажієві-Луці і Левицькому і всім иншим, вмістити яких тут ізза великої кількости не має змогу, за виявлену ними особливу допомогу в зібранні речей до Музею, а також за подаровані ріжні речі. Переконані, що і на далі шановні громадяне допоможуть в зібранні матеріялів до першого на землі нашій національного Військово-історичного Музею, який являтиметься для будучого покоління школою і джерелом історії народу українського і який на Україні мусить стояти на високости Військово-історичних Музеїв великих Західно-Европейських країн. Директор Музею: Благодір Олекса.

 

Жіноче Товариство "Червоного Хреста" в Долині. Жіноче Товариство "Червоного Хреста" в Долині засновано дня 17. січня 1919. Товариство поділено на чотири секції: секцію шиття і латання білля, секцію збирання з достарчування молока й яєць, секцію поїздок на село в ціли збірок для ранених і хорих жовнірів і секцію покріпляючої стації для переїзджаючих через Долину транспортів хорих і ранених жовнірів. Ціллю Товариства є опікуватися раненими і хорими жовнірами, уміщеними в військових шпиталях долинського і сусідних повітів. До Головного Виділу увійшли: Стефанія Сеникова голова, Мечислава Калєрова містоголова, Оксана Пачовська касієрка, Лідія Величковська секретарка. Членів є 41, самі пані з інтеліґенції. — Товариство має велику швальню, де шиється нове білля і латається старе для військових шпиталів. Дотепер вислано 7 транспортів білля, віктуалів, книжок і папіросів до військових шпиталів в Стрию, 1 транспорт віктуалів і папіросів до військових шпиталів в Станиславові і 1 транспорт білля і книжок на фронт. Разом вислано до військових шпиталів і на фронт 500 штук сорочок і підштанків, 120 ручників, 173 бандажів, 40 плащів лікарських і для хорих, 25 верет, 2806 штук яєць, 107 літрів вина, 88 літрів молока, 1000 штук тісточок, 2 кґ. масла, 4 кґ. сира, 1 кґ. чаю, 8400 папіросів і 100 книжок до читання. — Маєток Товариства виносить 22.000 корон в готівці, в маґазині є около 500 штук ріжного білля, кількадесять верет і простирал, кільканайцять лікарських плащів і дезінфекційних кабатів. — Жіноче Товариство "Червоний Хрест" в Долині займається також захистом для воєнних сиріт, шиючи для дітей сорочки. Крім сього делєґатки Товариства відвідали "Повітовий цивільний шпиталь" і вручили сорочки для 9 хорих на пятнистий тиф, щоби запобігти ширенню сеї пошести в повіті.

 

Република

06.04.1919

До теми