Уреґульовання жидівських автономічних справ в З.О. УНР.

 

Державний Секретаріят внутрішних справ видав такий розпорядок до всіх повітових Комісаріятів.

 

Дежавний Секретаріят внутрішних справ задумує в недовгім часі внести законопроєкт про уреґульовання жидівських автономічних справ в УНР.

 

Аж до полагодження сеї справи в законній дорозі поручається Державним Повітовим Комісаріятам приняття слідуючих вказівок:

 

Стремлінням Жидів до політичної орґанізації не ставити ніяких перешкод.

 

За репрезентантів Жидів належить уважати дотеперішні ради, вибрані, або такі, що мають бути вибрані після їх власної виборчої інструкції, з тим, що Жидівські Національні Ради мають свої виборчі інструкції подати до відомости дотичним Повітовим Комісаріятам.

 

Утворення тих рад є виключно чисто жидівською справою, до якої державні власти не повинні цілком вмішуватися.

 

В сумнівних однак або спірних випадках належить тих, котрі вносять жалобу, відсилати до Східно-Галицької Жидівської Національної Ради, як найвищої автономічної влади в краю, з провізоричним осідком в Станиславові.

 

Місцевим жидівським радам, котрі мають за задачу береження прав і сповнювання обовязків жидівських віросповідних громад, прислугує право політичної екзекуції що до наложених податків і на жидівське населення пісьля цісарського розпорядку з 20. VI. 1854, В. з д. і ч. 96.

 

Український голос

05.04.1919

До теми