◦ ◦ ◦ ◦

Постійний театр в столиці нашої Републики. Бувший директор львівського театру О. Стадник, котрий в останних роках був директором Державної Драматичної Школи в Київі і режисером театру М.К. Садовського, за моральною і матеріяльною допомогою правительства орґанізує для нашої столиці постійний театр, при якім буде теж драматична школа для нових адептів акторського мистецтва. У першу чергу виставлено буде остання пєса В. Винниченка "Між двома силами", драма з часів інвазії московських большевиків у минулому році, в якій ясними барвами змальований кацапсько-большевицький рай, Черкасенка "Казка старого млина", до якої буде придбана зовсім нова вистава, славна пєса француського мораліста Бріо "Розбитки" і соціяльна драма Гіршбейна "Земля". — До відзискання нашої столиці осідком театру буде Станиславів. — Запись нових адептів у школу і хористів з добрими голосами від пятниці 4. цвітня в кімнатах "Української Бесіди" (ул. Грушевського ч. 28) щоденно від години 5—6 вечером.

 

Відїзд італійської місії зі Станиславова. УПБ. Станиславів, 2. IV. Нині о 6 год. вечером відїхала зі Станиславова італійська місія. На двірци попращали відїзджаючих відпоручники військових та цивільних властей.

 

Під большевицьким наїздом. УПБ. Київ, 30. ІІІ. (Радіо з Москви). Вчера приняв Раковський місцевий конзулярний корпус для вияснення питання, чи заграничні правительства признають совітське правительство України і чи годяться на висилку своїх послів. Раковський дав дозвіл конзулям покористуватися радіо-телєґрафом. В тій ціли визначив їм речинець 10 днів.

УПБ. Чернигів, 31. ІІІ. (Радіо з Москви). Вільна торговля, яку заведено в Чернигівщині в ціли ослаблення харчевої крізи, дала неґативні результати. Спекулянти підвисшили ціни продуктів до неімовірности. Це викликало серед населення негодовання. Воно висказується за знесенням вільної торговлі.

 

З Закарпаття. УПБ. Будапешт, 1. IV. По донесенням з Мукачева, рішила тамошня Рада "Руської Країни" піддержувати угорську радянську Републику та вислала на руки будапештенського правительства привіт російській совітській републиці.

 

Польсько-українська війна. (УПБ) Офіціяльне звідомлення з Галицького фронту з дня 2. цвітня 1919.

На всіх відтинках положення без змін.

Коло Львова жива діяльність стеж.

На південь від Мостиск і на південний захід від Хирова обостороння жива діяльність артилєрії. Начальник штабу Галицької армії.

 

Република

04.04.1919

До теми