◦ ◦ ◦ ◦

Заворушення в Варшаві.

 

ВАРШАВА, 26 марта. Радіо. У Варшаві, перед будинком міністерства робіт відбулась демонстрація безробітних. Демонстранти вислали до сойму делєґатів з жаданням хліба і роботи. На другий день на тій самій площі зібралася знова товпа безробітних. Лєґіонери почали стріляти. Товпа розбіглася, полишаючи вбитих і ранених.

 

Угорські часописі про переворот на Угорщині.

 

СТАНИСЛАВІВ 26. IІІ. Після часописних звісток переданих по радіо з Будапешту відбувся переворот зовсім спокійно і без проливу крови. Всі часописі стоять на тім становиску що переворот був конечний, бо Антанта ставила таки услівя Угорщині, що не лишалося нічого иншого як повне зірвання зносин з Антантою, дорогою перевороту. Пролєтарська революція є рівночасно національною. Горожанські партії будуть також притягнені до співпраці. (Аж Уйґаґ) пише: з новим ладом годить нас цілковито свідомість того, що ми не моглиб удержатись на основі дотеперішного ладу. Комуністи згоджуються з націоналістами в рішенню не відступати нікому нашої здобутої землі.

 

Революція в Індіях.

 

АМСТЕРДАМ, 23 марта. Радіо. Анґлійське правительство приймає серіозні міри до здавлення революційного руху, який перемінився в явні повстання.

 

Вуличні демонстрації в Берліні проти поділу Німеччини.

 

НАУЕН, 26. 3. (Радіо). В Берліні відбулися вчера великі вуличні демонстрації проти плянів розшматування Німеччини, передовсім проти відірвання східних частий Поляками. На чотирох великих зборах рішено обстоювати ненарушити міст Німеччини і злуку німецької Австрії з Німеччиною.

 

Український голос

01.04.1919

До теми