◦ ◦ ◦ ◦

Нарада в Нач. команді Галицької армії. Станиславів, 28. марта. Пресова кватира Н. К. Гал. Армії звідомляє: В осідку Н.К.Г.А. в Ходорові відбулося дня 27. марта засідання Воєнної Ради, в якім взяли участь члени Діректорії: Андрієвський, Швець, презідент У.Н.Ради Петрушевич, командант ґенерал Павленко, міністер Чопівський і Кревецький, презідент Держ. Секретаріяту Др. Голубович, полковники Курманович і Капустянський, тов. Держ. Секретаріяту Бубела, Державний контрольор Сімонів і Атаман Єрлє. Провадив засідання член Діректорії проф. Швець. Стверджено на основі рефератів полковників Курмановича і Капустянського, що наше положення на всіх фронтах скріпляється, настрій військ добрий і значно в наслідок успіхів, піднісся.

Орґанізація нових частин поступає, селянство відноситься прихильно до Українського війська. Обговорено плян дальшої мілітарної акції, ухвалено зажадати від Антанти безпроволочної достави амуніції, одежі, обуви і всяких технічних середників для української армії в боротьбі з большевиками. Держава забезпечить жовнірам землю а їх родинам виплатить причинки. Стверджено, що міжнародне положення поліпшилося, що українська державність в наслідок внутрішної консолідації забезпечена. Ухвалено устроїти зїзд Укр. діячів, які хотять зєдинитися.

 

До переговорів з Поляками. Станіславів, 28 марта. Пресова Кватира Нач. Кoм. Галицької Армії звідомляє, що в Самборі відбулася нарада між Ґенералом Кернером головою Американської місії, командуючим галицьким фронтом Ґенералом Омеляновичем Павленком в справі предложеного Антантою завішення оружа між Україною а Поляками. Вислідом цеї наради буде початок переговорів між Українською а Польською делєґаціями, які зачнуться в Хирові дня 27. ІІІ. 1919 р. о годині 2 пополудни.

Станіславів, 27. III. — Сьогодня о год. 2 попол. почалися нові українсько-польські переговори. Переговори ведуться на території занятій укр. військами. З української сторони беруть участь в переговорах, крім військових повновласників, Тов. Держ. Секр. загр. справ д-р Лозинський і о. Бон.

 

Відїзд През. Укр. Нац. Ради д-ра Петрушевича до Начальної Команди. Станіславів, 27 марта. — Сьогодня від'їхав През. Укр. Нац. Ради д-р Петрушевич в товаристві През. Держ. Секр. д-ра Голубовича, Тов. Д.С.В.С. Бубели на важні наради до Нач. Команди.

 

Конференція Соц. Дем. Партії в Станіславові. Станіславів, 29. марта. Вчера почалася тут конференція соц. демократичної Партії.

 

Орґанізація Трудових Рад. Станіславів, 29. марта. Урядово звідомляють: Дер. Сек. внутрішних справ працює над законом про повітові Трудові Ради, вибрані усім населенням на демократичній основі, в ціли допущення населення до вирішування справ повіту і контролі державної адміністрації.

 

Український голос

01.04.1919

До теми