◦ ◦ ◦ ◦

Французький міністер Пішон за зневтралізованням німецької Австрії.

 

ВІДЕНЬ, 22 марта. Міністер закордонних справ Пішон заявився проти злуки німецьких країв Австрії з Німеччиною і за сотворення невтральної, незалежної від Німеччини, Австрії. Таку Австрію готова Франція підпомагати фінансово, мілітарно і на полі господарськім. Австрія ввійшлаб тоді як член до союза народів. За зневтралізованням Австрії веде французька преса горячу кампанію.

 

Рішеннє в справі границі між Італією і Юго-Славією.

 

ЛЮБЛЯНА, 22 марта. Рада десяти в Парижі видала таке рішеннє в конфлікті між Італією і Юго-Славією:

1) Італія полишає Дальматію Юго-Славії, задержує для себе кілька стратеґічних островів,

2) Рієка стає свобідною пристанню,

3) Ґориція, Трієст і Істрія переходять під Італію,

4) Італійські і Юго-Славянські меншости одержують в обох державах національну автономію.

Юго-Слави невдоволені сим рішеннєм Антанти. Заостреннє відносин поміж Італією і Юго-Славією не зменшилось.

 

Положеннє в Берліні.

 

БЕРЛІН, 22 марта. Міністер по обороні держави Носке заявив, що в Берліні зовсім устали і привернено цілковитий спокій. Дтятого уважає за відповідне зняти заострений стан облоги.

 

Небезпека штрайку в Англії.

 

Льондонський кореспондент часописі "Secolo" описує відносини в Анґлії. Після його слів Анґлії грозить штрайк. Копальняні робітники жадають націоналізації копалень, зелізничники націоналізації зелізниць. Положеннє представляється грізним а небезпека штрайку велика.

 

Льорд Курзон проти завойовницьких апетитів Польщі.

 

УПБ. ВІДЕНЬ 21. ІІІ. Новий анґлійський міністер закордонних справ Льорд Курзон заявив в анґлійськім парляменті про Польщу таке: Анґлійська політика стремить забезпечити самостійність Польщі, без завоювання якихнебудь значнійших меншостей. Будучність і розвиток Польщі залежить від того, чи Поляки будуть мудрі і скромні та чи зрезиґнують вже раз з завоювання чужого сусідства.

 

Справа Союза Народів.

 

ПРАГА, 19.ІІІ. Скандинавські краї приняли запрошення на мирову конференцію, в котрім сказано, щоби вислали своїх делєґатів до Парижа для публичної дискусії над проєктом договору про Союз Нарозів. — На надзвичайнім засіданню швайцарської Союзної Ради обговорювано справу Союза Народів. Постанову Союзної Ради предложать париській мировій конференції. Швайцарія хоче, щоби Союз Народів признав її невтральність. Як говорять, союзний президент Кальондер заступатиме Швайцарію в нарадах про Союз Народів.

 

Страйк в Мор. Остраві.

 

МОРАВСЬКА ОСТРАВА 19. ІІІ. "Морґенцайтунґ" доносить: Від двох днів кружать серед копальняних робітників летючі листки в чеській і польській мові які взивають до ґенерального штрайку в цілім ревірі. Вони не мали досі успіху. Штрайкують менше-більше ті самі заводи, і в попередних днях. Національне непорозуміння між Чехами і Словаками треває дальше. Положення стає все більш заплутане, скарги робітників повторяються щораз частійше.

 

Жадання Вільзона.

 

НЮ-ЙОРК, 18. ІІІ. (радіо) "Фордль" довідується з Парижа. Вільзонови вдалося від часу свого приїзду склонити француських та анґлійських державних мужів до того, щоби постанови про Союз Народів включити до мирового договору; управильнити справу заосмотрення поживою німецьких полонених; та привести до того, щоби коаліція формально зобовязалася згідно з 14 точками Вільзона — запевнити після війни повну господарську свободу світа.

 

Переворот на Угорщині.

 

БУДАПЕШТ, Радіо 23. марта. Ha Угорщині наступив політичний переворот. Правління державою переняла так звана угорська соціялістична партія, яка повстала зі злуки соціял-демократичної партії з комуністичною. Владу виконується через робітничо-жовнірські та селянські ради. З цеї причини відпадають з всім вибори до національного зібрання вибрано правлячу раду. Презідентом Александер Гарбай, народним комісарем внутрішніх справ. Евген Лєндлєр, народним комісарем фінансів. Евґен Варга, справ добробуту робітників і взагалі народу; Дезидер Воркани, зовнішних справ Беля Кун, війни, Йосиф Посані, торговлі; (провізорично) Лєндлєр, юстіції; Золтан Роман, соціялізації Вільгельм Босен. Німецький народний комісар Гайнріх Кальмор, руський народний комісар Орест Сабов, народний коміс. рільництва складається з 4. членів директорії. Заборонено як найострійше уживання алькоголю і проголошено в цілій державі воєнний стан. В суботу рішив уряд знесення ранґ і титулів відділення церкви від держави. Також означено комісію для підготовлення виборів до робітничих селянських і жовнірських рад.

 

Начальна Команда.

 

БУДАПЕШТ. Правительство рад оголосило всі театри, кабарети, орфеї за публичне добро. Комісар освіти скликав в суботу вечером всіх директорів і властителів театрів і подав їм се до відома. Магазини, декорації і инші вартісні річи театрів зареквіровано ще вечером. Репертуар театрів буде укладений через правительство установлену комісію. В слідуючім тиждни будуть в театрах грані кусники революцийного духа. В антрактах будуть журналісти і писателі держати відчити о значінню революції.

БУДАПЕШТ. Ціла угорска преса витає радісно новий режім без взгляду на партийність. Народний комісаріят видав до угорських пролєтарів вернувших з рос. полону відозву закликуючи їx до вступлення до угорської червоної армії. Подібну відозву видано до росийских полонених — які ще находяться в Угорщині.

 

Український голос

26.03.1919

До теми