◦ ◦ ◦ ◦

Торговельна угода з Угорщиною.

 

СТАНИСЛАВІВ, 21. марта. Рада Державних Секретарів ратифікувала дня 19. марта торговельний договір з Угорщиною. Угорщина зобовязується доставити для західної области Укр. Нар. Республіки рільничі машини, технічні артикули та ліки за нафту.

 

Торговельний договір з Австро-Угорщиною.

 

СТАНИСЛАВІВ, 22. марта. Правительство західної области Укр. Нар. Республіки заключило з Австро-Німецькою Республікою, дня 20. марта у Відні, торговельний договір, який ратифіковано сьогодня Радою Секретарів.

 

Вільзон до Українців.

 

СТАНІСЛАВІВ, 22, марта. Урядово повідомляють: Американський посол в Берні передав сьогодні державному секретареві заграничних справ Панейкові, який відїздить сьогодні з Льозанни до Парижа, отсю урядову ноту американської мирової делєґації, датовану з 17 марта і адресовану держ. секретареві Панейкові:

Презідент Вільзон одержав Вашу телєґраму з 13. марта, в якій говориться про відносини між Україною а Польщею і про місію ґенерала Бартолємі. Презідент хоче, щоби Ви були певні що він в повні здає собі справу про положення і через це буде вислана сейчас на місце місія коаліції, щоби перевезти доходження про цілу ту справу. Презідент є певний, що в ожиданню приїзду цеї місії і в загальнім інтересі, Україна сейчас здержить мілітарну акцію. Презідент сподіється, що Україна матиме довіря до доброї волі коаліцийних правительств, які бажають привести до вдоволяючої угоди між Польщею а Україною, та через справедливу розвязку усунути конфлікт поміж обома націями.

 

Ревізія мирових пунктів зі сторони Вільзона.

 

БУДАПЕШТ, 21 марта. Угорське телєґрафічне бюро доносить з Парижа.

На деякі постанови, які повзяло в часі неприсутности Вільзона, Вільзон не годиться і застеріг собі право окремого над ними розваження. До сих повзятих без Вільзона постанов належать. Утвореннє надренської республіки, недопущеннє до злуки Австрії з Німеччиною, висота контрибуції наложеної на Німеччину, скріпленнє Польщі в тім напрямі, щоби вона переняла на себе дотеперішне завданнє Росії. Панує загальне переконаннє, що сі постанови не годяться з чотирнайцятьма точками Вільзона. В инших знова справах істнують тайні договори і з ними мусить Вільзон познакомитися. Найблизчі тижні будуть найважнійшими в нарадах мирової конференції.

 

Анґлійці в Німеччині.

 

БЕРЛІН, 21 марта. "Нюйорк Таймс" містить допись, що союзники пішлють для Німеччини средства поживи, але з ними вишлють рівнож війська для охорони. Анґлійські і американські жовніри удадуться до Берліна і Гамбурґа, щоби забезпечити поживу перед Спартаківцями і військовою партією і щоби віддати її населенню.

 

Забезпеченнє довозу поживи для Німців.

 

БЕРЛІН, 21 марта. Від 15 цьвітня одержуватимуть Німці средства поживи. Союзники беруть на себе обовязок забезпечити виживленнє Німців до 15. грудня с. р.

 

Розмова Вільзона з Клємансо.

 

ПАРИЖ, 21 марта. Вільзон відбув двогодинну нараду з Клємансо в справі границь в Польщі. Оба державні мужі згодилися на постанови комісії, яка віддає Польщі Ґданськ, з широким доступом вздовж Висли до моря, майже цілу Познаньщину і польську часть Шлеска. Ґданськ є вправді німецьким, однак Польща має історичні права і потребує доступу до моря.

 

З Польщі.

 

З БУДАПЕШТУ ДО ВАРШАВИ. Радіо з 21 марта. Лєйтнант Колнопель правительство в Варшаві. Майже всю амуніцію німецьку вислав я Вам, остаєсь ще до висилки міліон картонів набоїв до німецьких карабінів — які я Вам вишлю до 22 марта. Ескорти французької вислати неможливо. Конечно є орґанізувати польську ескорту.

Правительство польське повідомляє о відході возів з углєм, які мають прибути до Нового Санча дня 21 марта.

Французької ескорти вислати не можливо. Домагайтесь, щоб Поляки могли далі ескортувати і щоб перевіз ішов через Kassau-Miskolez.

 

Український голос

 

25.03.1919

До теми