◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Перегляд українського правопису. Київська "Україна" повідомляє: При міністерстві народної освіти орґанізується особлива комісія для перегляду українського правопису. В склад комісії увійшли професори: А. Кримський і Е. Тимченко.

 

Охорона телєґрафів і телефонів. Станиславів, дня 27. січня 1919. До всіх Повітових Державних Комісарів.

Зі всіх сторін краю доносять, що місцеве населення нищить телєґрафічні і телєфонічні урядження, чим спричинює значну шкоду і перерву комунікації.

Поручаю Панам Комісарам наказати громадам пильнувати телєґрафічні і телєфонічні урядження, а станицям жандармерії допильнувати, щоби громади виконали сей приказ. Всяке нищення телєґрафів і телєфонів треба строго карати навіть карним законом. Державний Секретар внутрішних справ: Др. Макух, в. р.

 

Оголошення. Станиславів, 6. лютого 1919. Після розп. Держ. Секретаріяту фінансів з 1. грудня 1918 не вільно нікому заниматися продажю тютюнових фабрикатів без дозволу скарбової власти а переступлення сего заказу підлягає грошевій карі до 10.000 К зглядно арештом до 6 місяців.

Позаяк дійшло до відома тут. Дирекції, що декотрі приватні особи, як і декотрі реставраційно-шинкарські предприємства занимаються продажю тютюну та папіросів, не маючи на се дозволу, проте звертається увагу загалу населення на постанови згаданого розпорядку з тим, що в разі викриття сего рода переступків законно загрожені кари будуть безоглядно примінені. Рівночасно приказується контрольним орґанам, щоби пильно слідили за сего рода переступками. З Дирекції скарбового округа.

 

Війна за визволення Західньої України. Офіціяльне повідомлення Українського Ґенерального Штабу з дня 6. лютого 1919.

У Львова: Поляки вели наступ на бровар Ґрунда силою до трьох сотень, зі стратами були вони відперті.

На південь від Львова: Поляки двічи переходили в наступ на північ від Оброшина, одначе були відперті. Начальник штабу галицької армії: полковник Мишковський.

 

В обороні незалежности України. УПБ. Винниця, 6. II. Радіо з Винниці подає протест Трудового Конґресу проти захватів української теріторії і посягань на українську незалежність в часї, коли Україна оголосила себе невтральною. Дальше подає радіо відозву Трудового Конґресу до української армії й Універсал до українського народу (селянства і робітництва) стати під стягами української армії для оборони незайманости укр. теріторії та до боротьби за права трудового народу. В ноті до народів всего світа зазначуєть ся, що 40-міліоновий народ має право на заступництво на мировій конференції в Парижі та протестуєть ся проти посягань сусідів на українську землю. Нота звертаєсь до народів всего світа, щоби поробили відповідні кроки у других держав для зреалізовання змагань українського народу. — Підписав мін. закорд. справ Чеховський.

 

Република

 

08.02.1919

До теми