Відозва до Русинів повітів стрийского, дрогобицкого, жидачівского, калуского і долиньского.

Братя Русини! На дни 29 серпня с. р., т. є. в понедїлок по успеню Пресв. Дїви, відбудуть ся в Стрию перші загальні збори ново-відкритої філії Товариства "Просвіта".
Торжество се має для цїлого стрийского Підгіря і єго окрестности велике і многоважне значінє. На нашім стрийскім Підгірю відчувалась від давня пекуча потреба огнища просвітного, котре би злучило всї наші сили в цїли несеня здорового просвітного корму під сельскі стріхи брата хлїбороба, в цїли розбуджуваня між народом самосвідомости горожаньскої і національної та подаваня єму найблизшої щирої помочи і поради в єго злиднях. Таким огнищем має стати для нашої окресности стрийскої філія "Просвіти". Основуючи тую філію руководимось гадками щирого патріотизму і неложної любови до нашого сельского хлїборобского люду. Хочемо тут, в осередку стрийского Підгіря ширити між тим людом просвіту, самопізнанє і почутє народне через близькі щоденні відносини до него, через закладанє читалень, устроюванє в них відчитів та сходин, — хочемо йти в поміч нашому сельскому людови закладанєм крамниць, спілок господарских, кас задаткових, посередництвом в приступних для народу а користних предприємствах, порадою в справах самопомочи господарскої, помочію в єго невідрадній доли, в єго тяжких злиднях.
Хочемо, щоби наша філія "Просвіти" була серцем підгірскої Руси, в котрім збіглись би всї струї нашого народного житя, — котре відчувало би всї потреби нашого народу на поли народно просвітнім і господарскім. Хочемо, щоби при тім огнищи згорнулись ми всї в одну родину, в одно могуче тїло, переняте одним духом, переняте згодою, взаїмним довірієм і безмежною любовію, — словом, щоби при помочи сеї філії наша Підгірска Русь стала непохитною і неодолимою силою!
Перші загальні збори нашої філії будуть пробою, о скілько відчуваємо ми потребу такої орґанізації, о скілько бажаємо ми здобути власними силами собі красшу долю, о скілько хочемо піднести наш дорогій рускій нарід, сю підвалину і корінь нашої народности.
На збори сі просимо в имя повисшої цїли всїх щирих Русинів патріотів, кождого, кому дорога наша народність і доля нашого люду. Прибувайте, Дорогі братя, в громадном числї, — прибувайте з вcїx сторін, щоби спільно покріпитись духом, порадитись над нашою долею та спільно обдумати средства помочи! Прибувайте, щоби спільно покласти тревалий фундамент під будову народної просвіти і господарскої самопомочи, — прибувайте, щоби значним числом участників сего спасенного дїла дали ми доказ нашої зрілости, нашої горожаньскої свідомости, нашого патріотизму!
Комітет ocнoватeлїв постарав ся о те, щоби збори ті відбули ся з хісном для присутних.
Проґрама збору виказує, що ми не зійдемось для пустих слів, для якоїбудь лише демонстрації, а на те, щоби трактувати річи серіозні, заняти ся справами найблизшими житю і потребам нашого народу.
Спішіть отже, Дорогі Родимцї, громадно на день 29 н. ст. сего місяця до міста Стрия — спішіть в имя найжизненнїйших наших интересів, і під окликом: "Для Руси і для люду."
В Стрию, в серпни 1892.
Комітет ocнoвaтeлїв філії "Просвіти" в Стрию:

Андрій Берник, Олекса Бoбикевич, Іван Вахнянин, Евгеній Громницкій, Федіp Дергало, Стефан Дубравскій, Теофіль Кобляньcкій, Бoгдaн Кupчів, Василь Логиньскій, Андроник Магильницкій, Др Евгеній Олесницкій, Юліян Федусевич.

21.08.1892

До теми