◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Дирекція Торговельної школи тов. "Просвіта" (ул. Міцкевича ч. 11) просить тих учителїв і тих учеників тої школи, що їх відзначено за геройські дїла підчас війни, щоби зволили в найкоротшїм часї донести дирекції своє імя і назвище, коли, де, за що, та якою відзнакою їх відзначено. Родичів, кревних та свояків погибших на полї слати учеників тої школи проситься о звістку, як звав ся, де, коли і серед яких обставин ученик погиб.
В справі ґрису. Повідомляємо інтернованих, які збіже своє продали комісіонерам і набули наслїдком сього право на т. зр. "обовязково-належний ґрис", себто на половину відпадів при меленю проданого збіжа, щоб у власнім інтересї сей "обовязково-належний ґрис" чим скорше з млинів побрали, бо по 15 червня 1916 ґрис сей зістане вільний, до свобідної диспозиції ним Централею для пашних середників. Не піднято дотепер около 120 ваґонів обовязково належного ґрису. Асиґнати на сей ґрис обовязані були виставляти комісіонери Воєного заведеня для обороту збіжем по думцї мінїстеріяльного розпорядку з дня 21. липня 1915. В. з. д. ч. 203. Рівночасно повідомляємо, що приймаємо дальші зголошеня на ґрис, видаваний філїєю Централї для пашних середників в Бялій. — Краєве Товариство господарське "Сїльський Господар" у Львові.
Помер у Львові професор ботанїки в львівськім унїверситетї д-р Теофіль Цєсєльський.
Український памятковий щит ("Wehrschild"). Пишуть нам: В Вокендорфі (австр. Шлеск) відбуло ся 9. цвітня 1916 з великим успіхом святочне відкритє "Зелїзного щита", построеного старанєм IV. доповн. комп. ц. і к. 24. п. п. "Щит" з декоративними образами — се гарний твір, що своєю плястичністю та пишністю красок робить сильне вражінє. На гарно вирізбленім постаментї виставлений великий, масивний, різьбою прикрашений щит (1.80 м. висоти, 1 м. широкости), перебитий великим хрестом. Посеред щита на хрестї, на викроєнім з грубого дерева тлї оливними красками артистично вимальований герб України. Верх щита таблиця з провідними словами: "Die Wunden, die feindliche Kugeln geschlagen, Ein Nagel schon hilft sie viel leichter ertragen". Верх неї портрет цїсаря. По обох боках щита поміщені два образи (природної висоти, 1.80 м.) в оливних красках твори акад. маляра однорічн. охотн. Ґольдшміда. Образ лївобіч щита представляє українського Гуцула з Підгіря (24. п. п. рекрутуєть ся з Коломийщини і півн. Буковини) при мирній роботї — саме той момент, як він, орючи, зупиняєть ся, щоб по хвилї кинути чепіги і заміняти їх за рушницю. На образї правобіч бачимо того самого українського Гуцула, австрійського жовнїра 24. п. п. на краю лїса, на чатах, в оборонї рідного краю і народу. Вінки свіжої зеленї, два великі стяги: австрійський і український, дві маленькі хоруговки верх портрету цїсаря, свіжі і гарні цвіти вдатно доповняють красу сего "Wehrschild"-у, мабуть одинокого українського з поміж великого числа подібних воєнних памятників. Дохід буде основою запомогового фонду для вдів і сиріт по поляглих жовнїрах 24. п. п. Інїціятором "Wehrschild"-у і фонду є ц. і к. капітан 24. п. п. Антон Вайґль (Нїмець), найбільше поважаний і люблений офіцир 24. п. п., людина високого освіченя, наскрізь благородної і справедливої вдачі, великих здібностий, — офіцир, що найкраще розуміє і виконує своє високе званє і дбає не лише про знамените воєнне вишколенє наших жовнїрів, але знаючи рідним словом дібрати ся до їх душі, дбає про їх моральне вихованє. І все, коли відходить в поле маршкомпанїя, то се дві сотнї свідомих, знаменито вишколених жовнїрів. На передї кождої чети австрійські і українські стяги, на шапках побіч чорножовтих стяжок укр. відзнаки один з многих дарунків капітана, — з соток грудин видобувають ся українська боєвa пісня. Кождий хлопець як мур. З піднесеним чолом, з бодрим духом йде до бою. Се дві сотнї героїв. Жовнїри звуть батьком свого капітана.

10.05.1916

До теми