Зі Стравропіґії.

В недїлю дня 30. цвітня с. р. відбули ся звичайні загальні збори членів Ставропіґійського Інститута, на які явили ся майже в повнім комплєтї всї, пробуваючі під сю пору у Львові члени Інститута.
Традиційним звичаєм збори розпочали ся молебнем, відправленим о. Василем Давидяком, парохом Ставропіґії, і роздачею просфори.
Збори отворив в неприсутности недужого сенїора радника двора Григорія Кузьми, місто-сенїор п. Юлїян Сочинський, висказуючи іменем зібраних недужому сенїорови признанє за дотеперішний провід Ставропіґії.
З черги принято відчитаний протокол з загальних зборів з дня 2. лютого 1916 р., почім секретар Ставропіґії д-р Степан Баран здав звіт з дїяльности уступаючої управи за час від 2. лютого 1916 р. до 29. цвітня 1916 р.; звіт сей подамо окремо.
Над звітом д-ра Барана вивязала ся обширна дискусія, в якій забирали голос: д-р Кость Левицький, п. Олександер Барвінський, п. Сидір Громницький, п. Ілія Кокорудз, п. Мартин Вербицький, п. Володимир Масляк, д-р Кирило Студинський і д-р Остап Макарушка.
На внесенє провірочної комісії удїлено абсолюторію уступаючій управі.
Опісля п. містосенїор Сїчинський зарядив вибори нової управи, покликуючи на скрутаторів пп. Кокорудза, Павлишака і Мороза.
Вислїд голосованя слїдуючий: cенїopoм Шехович Лев ем. радник в. суду кр., містосенїорами: Кмицикевич Олександер, радник в. суду кр., Сїчинський Юлїян, ст. радник дирекції домен, членами ради (совіту); д-р Баран Степан, адвокат, Бандрівський Карло, ем. радник дирекції скарбу, Барвінський Олександер, ем. радник двора, д-р Голубович Сидір, адвокат і посол, Громницький Сидір, шкільний радник, Зубик Роман, купець, д-р Кульчицький Олександер, директор Земельного Банку Гіп., д-р Левицький Кость, адвокат і посол, д-р Озаркевич Евген, ст. радник сан., Мидлозський Сидір, ем. радник в суду кр., Стефанївський Михайло, майстер шлюсарський, д-р Щурат Василь, проф. ґімн., вкінци членами провірочної комісії: Делькевич Осип, будівничий, Коренець Денис, проф. ґімн. і Саєвич Омелян, директор Краєвого Cоюза Кред.
Збори приняли цїлий ряд внесень і бажань до нововибраної управи в справі уладженя внутрішних відносин в Ставропіґії. З загальних справ порушив д-р Баран справу калєндарську і на його внесенє, поперте д-ром Костем Левицьким, збори рішили одноголосно одобрити становище, яке в калєндарській справі заняла уступаючи старшина Ставропіґії, висказуючи ся від себе проти введеня григоріянського калєндаря, яке епископ Хомишин на свою руку зарядив в станиславіській епархії, і взиваючи нововибрану старшину до дальшого поробленя в сїй справі відповідних кроків у компетентних чинників.

02.05.1916

До теми