Nowe budowle we Lwowie. — Stan zdrowotny we Lwowie w grudniu 1888.

Nowe budowle we Lwowie. Z wiosną br. rozpocznie się ruch budowlany na znaczną skalę. Prawdopodobnie przystąpi gal. kasa Oszczędności do budowy gmachu swojego przy ulicv Karola Ludwika. Później rozpocznie się budowa muzeum przemysłowego i osobno szkoły przemysłowej na placu Castrum. Gmina będzie budować kilka objektów na kwatery wojskowe, między innemi koszary dla kawalerji na gruntach dawniejszej fabryki Pietscha рrzy ulicy Łyczakowskiej. Na Pasiekach stanie nowa szkoła. Dwa konwenta źenskie (Franciszkanki i Karmelitki) podały o konsensa na rozszerzenie swych domów przy ulicy Kurkowej. Z prywatnych budowli, stawianych głównie na spekulację wypada wspomnieć, że w miejscu dotychczasowego "hotelu podolskiego" (przy ulicy Pańskiej), który ma być zburzony, staną trzy realności okazałe przy froncie ulicy Раnskіеj i Piekarskiej, która będzie znakomicie rozszerzoną. Przy tejże samej ulicy na rogu ul. Gulińskiego zniknie nareszcie stary, murem otoczony dom Ehrbarów i zrobi miejsce eleganckim kamienicom, a w dalszym ciągu tej pierzeji Żulińskiego zabudowaną zostanie realność Mutków, gęstą dotychczas zielenią zarosnięta. Wspomnieć wreszcie wypada, że p. Dybuś, niestrutzony niwelator starych ruder, który już kilkanaście zaułków i kątów ulicznych zbudował we Lwowie, będzie zapewne dalej prowadził przebicie nowej przecznicy pomiędzy ul. Zimorowicza a Ogrodową.
Stan zdrowotny we Lwowie w grudniu 1888. Mroźna zima w grudniu zwiększyła liczbę chorych i śmiertelność. Choroby narządu oddechowego górowały nad innemi, a choroby zakaźne pozostały w tem samem nasileniu co i w listopadzie.
Lekarze m. leczyli 926 chorych, w zakładach m. 137 razem 1063 osób. Z tej liczby odesłali do szpitala 49 chorych.
Z chorób zakaźnych doniesiono fizykatowi o 10 chorych na ospę. Z tych umarły 3 osoby, w leczeniu pozostały 5 a reszta wyzdrowiała. Z 2. okręgu sanitarnego doniesiono 5 ospowych, z 1. i 6. o 4, a z 5. o 1. Chorych z dyfterją i dławcem zgłoszono 14. Z tych umarło 9, 1 pozostał w leczeniu a 4 wyzdrowiało. Przypadki dyfterji dostrzegano we wszystkich okręgach sanitarnych. Chorych na płonicę pozostało z listopada 3, w grudniu zgloszono 17, razem było w leczeniu 20. Z tych umarło 3, w leczeniu pozostało 3, a reszta wyzdrowiała. Chorych na czerwonkę z listopada pozostał 1, w grudniu zachorowało 8 osób, razem 9, z tych umarły 2 osoby, i pozostały w lесzеnіu a 3 wyzdrowiały. Czerwonkę przyniosła niańka ze wsi zakażonej czerwonką do pewnej rodziny przy ul. Gołębiej, gdzie 2 osoby zachorowały. Z listopada pozostał 1 chory z durem brzusznym, w grudniu przybyto z miasta 10, a obcych ze wsi do szpitali 11, razem było w leczeniu 22. Najliczniej wystąpił dur brzuszny w 6. okręgu sanitarnym. Z 22 chorych umarło 6, w leczeniu pozostało 11, a reszta wyzdrowiała. Na dur plamisty był 1 chory przybyły z powiatu Żółkiewskiego i leczony w szpitalu.
W grudniu umarło ogółem 284 osób, z tych 125 w szpitalach a 159 w domach. Ogólny procent śmiertelności wynosił 28.02 licząc na rok i 1000 mieszkańców. Podług rodzaju chorób zmarli na brak sił żywotnych 5, ospę 3, płonicę 3, drgawki 10, dyfterję i dławice 9, wodogłowie 2, zapalenie mózgu 13, udar 9, zapalenie narządu oddechowego 42, nieżyt płuc i oskrzeli 5, gruźlicę 67, rozedmę płuc 9, dur brzuszny 6, nieżyt żołądka 5, zapalenie kiszek 10. czerwonkę 2, chorobę Brighta 2, zapalenie nerek 6, puchlinę 2, raka 7, ropnicę 2, wodę serca 6, uwiąd starczy 19, śmierć gwałtowną 7, inne nie objęte wykazem 33.
Przypadków śmierci gwałtownej było 7, a mianowicie przez uduszenie (przypadkowe) 1, przez otrucie się witryolem (przypadkowe) 1, przez zamarznięcie 1, przez zaczadzenie 2, przez strał (samobójstwo) 1, przez stralnie się (przypadkowe) 1.

10.02.1889

До теми