Нові книжки і виданя.

Андрій Чайковський, Віддячив ся. Оповіданє в козацької давнини для української молоді. Львів, 1913, 8, сотр. 147, ціна бр. 1 К 50 сот., опр. 2 К. Автор "Олюнки" перейшов в останні часи майже виключно до оповідань для молодіжи. Не так давно вийшли: "За сестрою" та "Козацька помста" — а се вже трете оповіданє в тім роді. Всі вони з житя і побуту козаччини. Aвтop вибирає нарочно найсьвітлійшу добу (козаччини) нашої істориї, щоби прикладом великих борців, козацьких чеснот та великої їх любови до України вплинути на вихованє нашої молодіжи і дати їй лектуру, яка би її збудувала та загріла до боротьби за свої права. На вартість такої лектури не треба аж вказувати: вона містить ся в тих патріотичних поривах, які вона будить в молодих душах. Чайковський заслужив собі у нашої молодіжи на щиру подяку. Він дає їй те, чого не дали другі сучасні письменники: легке, навіяне теплом оповіданє, писане просто без прикрас стилістичних, але з думкою збудити любов до своєї минувшини і лицарських традиций. Треба надіятись, що молодіж оцінить ті зусиля автора і прийме їх щиро.
Нові твори П. Сениці. Молодий український композитор П. Сениця що йно випустив у власнім виданю 10 романсів для співу з проводом фортепіяну до слів О. Неприцького Грановського й М. Коваленка (Ор. 11, No. 1—10). До слів Неприцького Грановського написано такі романси: „Xi-xi, ха-ха" (для баритона або бас баритона), „Цьвітом окутав ся май" (для сопрано), „Нема!" (для сопрано або тенора), „В зеленому гаю" (для сопрано або тенора) й „Ми тут родились" (мужеський хор a capella). До слів М. Коваленка: „Ох, немає кому" (для тенора) „На битій дорозі" (для тенора або сопрано), „Душевні струни" (для баритона або мецосопрано), „Після тучи" (для сопрано) й „До поета" (для баритона або мецосопрано). Нумери 1 і 10 коштують по 30 коп., нумери 3, 4, 6, 7, і 8 по 40 коп., а нумери 2, 5 і 9 по 50 коп.
З повного катальоґу музичних творів П. Сениці, уміщеного на обгортці останніх його видань, довідуємо ся, що композитор має готовими до друку ще богато инших композиций, написаних у ширших і складнїйших формах. Серед тих творів знаходимо нові мужеські і жіночі хори на росийські тексти, велику оперу на 4 дії й 6 картин „Жизнь естъ сонъ" (лїбрето автора по Кальдерону-Бальмонту), струнний квартет C-dur, увертуру для симфонічної орхестри, українську симфонїю D dur для великої симфонічної орхестри („Де не-де тополї") й українську оперу на 3 дії „Наймичка" (лїбрето автора по поемі Шевченка). Симфонїя, як видно, вже вийшла з друку в перекладі для фортепяно на 2 руки й коштує 3 карб.

04.10.1913

До теми