◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Віче в Дрогобичи, заповіджене на минувшу суботу, відбуло ся без всякої перешкоди. Участників зібрало ся звиж 200. Між иншими явились д-р Олесницкій і В. Охримович зі Стрия, д-р Франко зі Львова, посол Стеф. Новаковскій і академик Mиx. Новаковскій, з дрогобицкої интеліґенції пос. Охримович, лїкар д-р Антоневич і адвокат д-р Кмицикевич; з священиків не явив ся нїхто. Головою збору вибрано селянина Берегуляка. З порядку дневного д-р Франко реферував справу реформи закона дорогового; представивши стан тої справи, поставив резолюцію, щоби знести обовязкові шарварки і перемінити их на додатки до податків, але полишити волю і відробити, а найбіднїйші щоби були зовсїм вільні від сего тягару. — Справу реформи закона громадского реферував п. Мих. Новаковскій; візвав зібраних до протесту против наміреної соймом реформи в дусї громад окружних, вирахованої лиш на затрату і так обкроєної автономії громадскої; при тім піднїс д-р Франко вагу внесеня посла Поточка о сполученє обшарів двірских з громадами; в справі сїй забирали слово ще кількох бесїдників. — Опісля д-р Франко представив справу просвіти, кладучи натиск на то, щоби селяне самі закладали читальнї і передплачували часописи народови прихпльні. Замітні були слова дрогобицкого міщанина Кушнїра, котрий піднїс дві справи: нерівномірність субвенціонованя соймом польских а руских стремлень цивілізаційних, а відтак самоволю инспекторів супротив учителїв народних. — Широка вивязала ся дискусія над справою реформи виборчої. Віче на внесенє п. М. Новаковского заявило ся за загальним безпосередним тайним голосованєм. — Вкінци д-р Олесницкій реферував справу картелю нафтового і ревізії катастру грунтового. Референт виказував надужитя властій і радив селянам удаватись до Відня з жаданєм повної ревізії катастру грунтового. Наради тревали пять годин і, що замітне, не дали комісареви п. Нападієвичеви причини виступити в характері оборонця "нарушеня закона"...

 

Загальні збори товариства "Зоря" відбудуть ся в понедїлок 24 н. ст. лютого о годинї 7 вечером в льокали товариства — о чім Вп. членів товариства сим повідомляє ся. — Видїл.

 

З Калуша пишуть нам: "Носив вовк — понесли і вовка". Ся приповідка мимоволї насуваєсь на гадку з огляду на пригоду, яка стрітила славно-звістного лицаря памятної ночи виборчої з 24 на 25-ого вересня минувшого року в Калуши — субститута нотаріяльного, пана Францішка Оржельского, зятя калуского пана старости. Дня 9 н. ст. лютого ставав п. Оржельскій в калускім судї за посудженє одного ц. к. урядника, що нїби тої допустив ся крадежи звірини [Raubschutz], а судья, по переведеню розправи, засудив п. Оржельского на десять діб арешту а взглгдно на 50 зр. кари. Обі сторони зголосили відклик до висшої инстанції, — покривджений на чести урядник против низького виміру кари. — Стрілец.

 

Щастний Погорецкій, бурмістр міста Тернополя і посол до сойму з того міста, помер вчера в віцї над 70 лїт. Недавно навістив єго атак апоплєктичний, а опісля прилучило ся до того й запаленє легких. Покійний буз професором ґімназії на пенсії [математик] чоловіком заможним і впливовим в містї. Заможність і вплив винесли єго на бурмістра столицї Поділя, а відтак і допомогли єму до вибору на посла соймового.

 

З галицкого раю. Як ми вже доносили, на стації зелїзничій в містї Гориції перебуває 235 душ наших еміґрантів до Бразилії, здержаних на граници италійскій бо не мали средств на далеку подорож. Нещастні виселенцї містять ся таки в кількох возах зелїзничих, о поворотї хоч-би на кошт держави до краю не хотять і чути, а коли власти хотїли ужити примусу і почали виволїкати их з ваґонів, они кинулись на шини з криком, що волять умерти під колесами возів, нїж вepтaти до Галичини, де попродали господарства а за день роботи годї дістати навіть 15 кр. Еміґранти походять переважно з повіту рогатиньского. Нїмецкі дневники дивують ся, що правительство не заряджує нїчого дотично тих нещасних еміґрантів.

 

Дрібні вісти. Намістник кн. Санґушко виїхав позавчера на кілька днїв до Відня. — Межи Краковом а Віднем впроваджено від вчера телєфон; за три мінутї розмови платить ся 1 зр. 50 кр. — На листу оборонцїв в справах карних у Львові вписаний д-р Ст. Степєнь. — Розбійника Павляка, що свого часу убив в заґонї касієрів варшавского товариства фабрик цукру а відтак утїк до Бразилії і там також допускав ся убійств, зловили бразилійскі власти.

 

Дѣло

21.02.1896

До теми